Novinky

3. 4. 2017

Rekonstrukce LAN na Městském obvodě Plzeň 1

Projektová dokumentace ke stažení je dostupná ZDE Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je:·        …

Číst více

Drony

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ je držitelem oprávnění pro provozování leteckých prací bezpilotními letadly (drony), které umožňuje provádět letecké snímkování na uzemí ČR.

V současné době disponujeme letovým parkem, v kterém naleznete UAV S1000+, Flyability ELIOS, FLYDEO Y6, INSPIRE 1, eBee, Albris, Phantom, F450, MATRICE 100, MATRCE 600

Jsme členy Aliance pro bezpilotní letecký průmysl UAVA a České Asociace Profesiálních Provozovatelů Bezpilotních Letadel APBL

Proč má městská organizace drony?

a) VZDĚLÁVÁNÍ

Jsme jedno z mála českých měst, které má centralizovanou správu ICT. Mezi naše denní starosti patří mimo jiné zajištění ICT pro plzeňské základní školy. Spravujeme jich celkem 26. Na začátku jsme pro školy zajišťovali počítače a výukové programy. Dnes jsou všechny školy připojené optickou sítí, aplikace spouštějí z cloudového prostředí našich datacenter. Následovaly interaktivní tabule, tablety, PASCO, interaktivní učebnice. V roce 2014 jsme otevřeli Dům Digitálních Dovedností (DDD) a v roce 2016 Centrum robotiky (CR). Volnočasové vzdělávání dětí v technických oborech, zejména kybernetice je pro město s tak silnou průmyslovou tradicí velmi důležité. Kroužky ve kterých se děti dostanou k věcem jako jsou drony, ponorky, roboti jsou cestou jak je zaujmou ve vztahu k technice.

Příkladem může být kroužek, v kterém si děti v 3D programu vytvoří konstrukci dronu, vytisknou ji na 3D tiskárně, osadí motory, regulátory. Pochopí zapojení a funkce řídící desky, regulátorů, GPS a dalších čidel. Seznámí se s legislativou, předpisy a pravidly bezpečného létání. Projdou výukou létání s drony v naší letecké škole v Plzni.

b) DRONET

Vzdělání má smysl, když ho dokážeme využít, uplatnit. Plzeň je město se silnou průmyslovou tradicí. Má univerzitu, pracoviště výzkumu jako je NTIS, RICE. Chce být pro kybernetiku atraktivním městem. DRONET je místem ve kterém vytváříme zázemí pro firmy z oblasti bezpilotního průmyslu, kybernetiky. Chceme navázat na aktivity ve vzdělávání, podnítit studenty k zakládání inovativních firem, start upů. Chceme do Plzně přivést již existující firmy z těchto oblastí. 

c) KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, IZS

Jako město máme blízko ke kraji, který je zřizovatelem IZS. Bezpilotní letadla používáme právě pro tyto složky a potřeby při řízení krizových událostí, v souladu s platnou legislativou pro civilní létání.