Inventarizace majetku – VT- ve dnech 19.10.2020 – 13.11.2020

Ve dnech od 19.10.2020 až 13.11.2020 proběhne inventarizace majetku – výpočetní technika.

Inventarizace bude probíhat pomocí elektronických čtecích zařízení (načtením RFID kódu, nebo čárového kódu ze zařízení).  Z tohoto důvodu musí být technika fyzicky přítomna u uživatele (notebooky,tablety apod..).

Prosíme o součinnost všech uživatelů (zajištění přístupu k technice v případě dovolených, klíče od kanceláře, doprovod technika, apod.)

V případě, že nebude technika v termínech načtena, bude uživatel vyzván k doručení nezkontrolovaného/nenalezeného majetku do Dominikánské 4, k její fyzické kontrole a elektronickému načtení.

Po dobu inventarizace majetku budou omezeny převody majetku, nákupy a instalace nové techniky u uživatelů.

Přibližné termíny, kdy bude pověřený pracovník obcházet se čtecím zařízením výpočetní techniku :

Organizace-Odbor Odpovědný technik Plánovaný termín
Kancelář primátora P. Kšanda 19.10.-30.10.2020
ODBOR PERSONÁLNÍ P. Kšanda 19.10.-30.10.2020
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ P. Kšanda 19.10.-30.10.2020
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY P. Kšanda 19.10.-30.10.2020
KANCELÁŘ ŘEDITELE ÚŘADU SPRÁVNÍCH AGEND P. Kšanda 19.10.-30.10.2020
Kancelář Tajemníka P. Kšanda 19.10.-30.10.2020
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ P. Kšanda 19.10.-30.10.2020
ODBOR PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ P. Kšanda 19.10.-30.10.2020
ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY P. Kšanda 19.10.-30.10.2020
Odbor správních činností – odd.občanských průkazů a cest.dokladů P. Kšanda 19.10.-30.10.2020
Archiv města Plzně P. Kšanda 19.10.-30.10.2020
Zastupitelstvo MMP P. Kšanda 19.10.-30.10.2020
Rada MMP P. Kšanda 19.10.-30.10.2020
Nadace 700 let města Plzně P. Kolářík 19.10.-30.10.2020
ODBOR STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE P. Kolářík 19.10.-30.10.2020
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB P. Kolářík 19.10.-30.10.2020
kancelář ředitele ÚŘAD SLUŽEB OBYVATELSTVU P. Kolářík 19.10.-30.10.2020
ODBOR školství, mládeže a tělovýchovy P. Kolářík 19.10.-30.10.2020
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ P. Kolářík 19.10.-30.10.2020
ODBOR KULTURY P. Kolářík 19.10.-30.10.2020
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE P. Kolářík 19.10.-30.10.2020
ODBOR Krizového řízení P. Kolářík 19.10.-30.10.2020
ODBOR KONTROLY P. Kolářík 19.10.-30.10.2020
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU P. Kolářík 19.10.-30.10.2020
ODBOR SPORTU P. Kolářík 19.10.-30.10.2020
ODBOR PREZENTACE A MARKETINGU P. Kolářík 19.10.-30.10.2020
ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ L. Lieser 19.10.-13.11.2020
KANCELÁŘ ŘEDITELKY EÚ J. Trávník 19.10.-13.11.2020
ODBOR FINANCOVÁNÍ A ROZPOČTU J. Trávník 19.10.-13.11.2020
ODBOR ÚČTOVÁNÍ A DANÍ J. Trávník 19.10.-13.11.2020
ODBOR PRODEJE MAJETKU J. Trávník 19.10.-13.11.2020
KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ J. Trávník 19.10.-13.11.2020
ODBOR DOPRAVY J. Trávník 19.10.-13.11.2020
ODBOR BYTOVÝ J. Trávník 19.10.-13.11.2020
ODBOR ROZVOJE A PLÁNOVÁNÍ J. Trávník 19.10.-13.11.2020
Odbor správních činností – oddělení správní J. Trávník 19.10.-13.11.2020
ODBOR NABÝVÁNÍ MAJETKU L. Lieser 19.10.-13.11.2020
ODBOR EVIDENCE MAJETKU L. Lieser 19.10.-13.11.2020
ODBOR INVESTIC J. Trávník 19.10.-13.11.2020
ODBOR  SPRÁVY INFRASTRUKTURY M. Wolmut 19.10.-13.11.2020
ODBOR  REGISTRU VOZIDEL A ŘIDIČU V. Kobes 19.10.-6.11.2020
Odbor správních činností – oddělení dopravních přestupků V. Kobes 19.10.-6.11.2020
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD J. Daněk 2.11.-13.11.2020
Úřad městského obvodu Plzeň 1 + technici MO1 – sklad a vlastní Vilém Rottenborn 19.10.-23.10.2020
Úřad městského obvodu Plzeň 2 + technici MO2 – sklad a vlastní Petr Bejm 2.11.-6.11.2020
Úřad městského obvodu Plzeň 3 + technici MO3 – sklad a vlastní M. Baláž 9.11.-13.11.2020
Úřad městského obvodu Plzeň 4 + technici MO4 – sklad a vlastní Josef Kubát 26.10.-30.10.2020
Úřad městského obvodu Plzeň 5 Milan Řeháček 2.11.-13.11.2020
Úřad městského obvodu Plzeň 6 Milan Řeháček 2.11.-13.11.2020
Úřad městského obvodu Plzeň 7 Milan Řeháček 2.11.-13.11.2020
Úřad městského obvodu Plzeň 8 Milan Řeháček 2.11.-13.11.2020
Úřad městského obvodu Plzeň 9 Milan Řeháček 2.11.-13.11.2020
Úřad městského obvodu Plzeň  10 Milan Řeháček 2.11.-13.11.2020
Správa veřejného statku L. Lieser + J. Trávník 19.10.-13.11.2020
Útvar koncepce a rozvoje Mgr. Jiří Trávník 19.10.-13.11.2020
Útvar koordinace evropských projektů Pavel Kolářík 19.10.-30.10.2020
Divadlo J.K.Tyla Václav Kobes 19.10.-6.11.2020
Divadlo Alfa Milan Řeháček 2.11.-13.11.2020
Divadlo Pod Lampou Milan Řeháček 2.11.-13.11.2020
Městský ústav soc. služeb města Plzně Jan Daněk 2.11.-13.11.2020
Plzeň Turismus P. Kolářík 19.10.-30.10.2020
Plzeň 2015 E. Neumannová 9.11.-13.11.2020
Plzeňská Filharmonie o.p.s. E. Neumannová 9.11.-13.11.2020
Zoologická a botanická zahrada Václav Kobes 19.10.-6.11.2020
Správa  hřbitovů a krematorií města Plzně Pavel Kolářík 19.10.-30.10.2020
Městská policie Jaroslav Jakeš 2.11.-13.11.2020
Knihovna MP V. Kobes 19.10.-6.11.2020
Dětské Centrum Plzeň, příspěvková organizace Jan Daněk 2.11.-13.11.2020
Obytná zóna Sylván E. Neumannová 9.11.-13.11.2020
Čistá Plzeň s.r.o. E. Neumannová 9.11.-13.11.2020
Vědecko technický park E. Neumannová 9.11.-13.11.2020
Poved E. Neumannová 9.11.-13.11.2020
MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o. a Dominik Centrum servis E. Neumannová 9.11.-13.11.2020
1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
16. základní škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
31. základní škola, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
Tyršova základní škola a mateřská škola  Plzeň, U školy 7, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Benda-Wolmut 19.10.-13.11.2020
2. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
5. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
6. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
7. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
16. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
17. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
21. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
22. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
23. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
24. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
25. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
27. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
29. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
31. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
32. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
33. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
37. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
38. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
44. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
46. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
49. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
50. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
51. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
54. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
55. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
56. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
57. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
60. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
61. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
63. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
64. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
70. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
78. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
80. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
81. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
87. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
89. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
90. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
91. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
Mateřská škola Křimice B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
Mateřská škola Plzeň-Lhota B. Horais ml. 19.10.-13.11.2020
10. Školní jídelna J. Benda 19.10.-13.11.2020
11. Školní jídelna M. Wolmut 19.10.-13.11.2020
AMS a samoobslužné zóny E. Neumannová 9.11.-13.11.2020
Inventář (vyjma počítačů) E. Scholzová 19.10.-13.11.2020
Sklad techniky – Dominikánská 4 Horais 09.11.-13.11.2020
Sklad techniky – Cukrovarská 23D Horais 09.11.-13.11.2020
Sklad techniky – Škroupova 5 + technici SKR5 L. Lieser 19.10.-13.11.2020
Servery a aktivní prvky, JKP, OPS infrastruktura 19.10.-13.11.2020
Odpovědná osoba 196 – Technika Škroupova 5 a Jagellonská 8 L. Lieser 19.10.-13.11.2020
Odp. osoba 200 – technika D4, Budovy Cukrovarská, Vodárna (technici) Jakeš 2.11.-13.11.2020
Odpovědná osoba 219 – technici Cukrovarská 19 + sklad M. Nozar , O.Zemen 19.10.-13.11.2020
Odpovědná osoba 230 – Mobilní telefony J.Juroško 19.10.-13.11.2020
Odpovědná osoba 220 – Sklad Klatovská 90 – MUSS Jan Daněk 2.11.-13.11.2020
Sklad technika MO1 V. Rottenborn 19.10.-23.10.2020
Sklad technika MO2 Petr Bejm 2.11.-6.11.2020
Sklad technika MO3 M. Baláž 9.11.-13.11.2020
Sklad technika MO4 Josef Kubát 26.10.-30.10.2020
Odpovědná osoba 231 – Drony Šmíd 2.11.-13.11.2020
Odpovědná osoba 232 -učební pomůcky Kupilíková 19.10.-6.11.2020
Odp. osoba 233 – dronet Cholinský 19.10.-30.10.2020
Další novinky
22. 4. 2019

Rozvíjíme talenty

Jak vidíme budoucnost? Děti a učitelé budou pracovat s technologiemi, které dnes ještě neznáme, způsobem, který bude posouvat inspiraci a vzdělání do nové dimenze. Naroste procento...
25. 8. 2020

Hackathon na vzdělávání

Digitální vzdělávání dostalo v posledních měsících úplně nový rozměr. Situace spojená s pandemií koronaviru přinesla do českého školství nutnost vzdělávání na dálku –...
28. 5. 2020

Posilujeme podporu startupů

Koronavirová krize sebou přinesla oslabení ekonomiky, my ale zastáváme názor, že krize není stopka, může být naopak příležitost! Proto skrze úsek SIT Port posilujeme aktivity na...


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.


Naše projekty