Novinky

16. 5. 2018

V Plzni se i letos chystá DronFest

 Plzeň i letos připravuje DronFest, unikátní festival bezpilotního létání1. a 2. června bude v Plzni pořádně rušno, uskuteční…

Číst více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1.Úplný oficiální název povinného subjektu.Kontakty
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.Dokumenty
3.Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační struktura

4.Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,Kontakty, Formuláře
5.Místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.Kontakty, Formuláře
6.Postup povinného subjektu při vyřizování podání občanů.Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

pokud speciální zákon nestanoví jinak.

7.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Právní předpisy zřizovatele povinného subjektu

Pravidla poskytování dat GIS

Vybrané právní předpisy ČR

8.Sazebník úhrad za poskytování informací.Sazebník úhrad za poskytování informací
9.Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací.Výroční zprávy
10.Poskytnuté výhradní licence.Povinný subjekt neuzavřel žádnou výhradní licenční smlouvu.
11.Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad.Dosud nebylo takovéto usnesení vydáno.
12.Elektronická adresa podatelny.Kontakty
13.Vyřízené žádosti o informace.Vyřízené žádosti o informace