Novinky

3. 10. 2018

Inventarizace majetku

Inventarizace majetku 2018 ve dnech od 19.10.2018 až 16.11.2018 proběhne inventarizace majetku – výpočetní technika. Inventarizace…

Číst více

Poskytované služby

Vážení zákazníci,
v níže uvedeném katalogu služeb, naleznete přehled ICT služeb, které Správa informačních technologií města Plzně poskytuje spravovaným organizacím.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na sluzby@sitmp.cz

Aplikace pro vedení agend (např. smluv, poplatků, přestupků, sociálních dávek, soudních sporů, životního prostředí). Poskytuje podporu řešení procesu (zaevidování případu, vystavení příslušných dokumentů …).

Řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP

Provozní dokumentace SIT

Aplikace:
Agendio, Evidence smluvních partnerů, Evidence soudních sporů, Evidence nemovitých objektů, Registr evidence nemovitostí, Registr bytů a nebytů, Registr obyvatel, Sociální dávky, Matrika, Volební agenda, VITA (Dopravní agendy, Přestupky, Stavební úřad), EVI, ESPI, Ovzduší
Bezpečnostní analýza síťového provozu

Analýza síťového provozu

pravidla provozování DČ
Konfigurovatelné nástroje pro oblast výkaznictví a analýz umožňující vyhodnocování a interpretaci dat. Je možno vytvářet výstupy statické, formátované manažerské výkazy i interaktivní grafické analytické výkazy. Uživatelé mohou získávat přístup k informacím na různých úrovních podrobnosti, mohou informace sdílet a analyzovat.

Řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP

Provozní dokumentace SIT

Aplikace:
SAP NetWeaver BI
Rozvoj talentů (podpora technického vzdělávání):
- formou volnočasového vzdělávání (věk 6-15)
- formou vzdělávání učitelů městem zřizovaných ZŠ (interaktivní výuková technika, robotika, přírodní vědy)
- formou zavádění výuky robotiky na vybrané ZŠ
www.centrumrobotiky.eu
Realizace leteckých prací bezpilotními letadly, vývoj, zpracování dat. Podpora krizového řízení, IZS
www.sitmp.cz/drony/
Ekonomické aplikace

Řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP

Provozní dokumentace SIT

Aplikace:
Helios, SAP
Elektronická pošta

Provozování schránek el. pošty

řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP + pravidla provozování DČ

Provozní dokumentace SIT + popis služby
Filtrace SPAM

Filtrace elektronické pošty

řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP + pravidla provozování DČ

Provozní dokumentace SIT + popis služby
Filtrace WWW

Filtrace internetových stránek

řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP + pravidla provozování DČ

Provozní dokumentace SIT + popis služby
Poskytování GIS dat a vyjadřování k sítím SITMP a PT

Řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP

Provozní dokumentace SIT
Specializované GIS aplikace

Řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP

Provozní dokumentace SIT

Aplikace:
ArcGIS, ArcView, AutoCAD, CUBE, GeoArchiv, GeoStore, Integrovaný plán dopravy, Mapový portál města Plzně, Marushka, MicroStation, Správa sídelní zeleně, TechLine, ÚAP
Aplikace pro vedení agendy Help Desku (požadavky, incidenty …)

Řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP

Provozní dokumentace SIT

Aplikace:
Maximo
Aplikace pro podporu agend knihovny a městského archivu

Řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP

Provozní dokumentace SIT

Aplikace:
Archivář, Badatelna, Clavius, Pečetě, Peva
Kontaktní centrum

Pronájem infrastruktury pro provozování kontaktního centra, Informace o PMDP směrem k veřejnosti

pravidla provozování DČ
Lokální software
Instalace, nastavení, správa lokálních aplikaci, které nejsou ve správě úseku aplikací (Word, Excel, Outlook, specializované lokální jednouživatelské programy)
Aplikace pro nahlížení do státních základních registrů bez vazby na agendový systém

Řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP

Provozní dokumentace SIT

Aplikace:
Kukátko
Ostatní aplikace umožňující vedení specializovaných agend a podpůrných činností

Řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP

Provozní dokumentace SIT

Aplikace:
KEVIS, Projekty ÚKR, Dotace, Pokutové bloky, iPes, Zákon 106, SMS Centrum, HeleTax, BodyGuard, iTiskopisy, Kontakty - evidence kontaktů PRIM, Návody, Reporty nákladů tisku, telefonů a přístupů na Internet, Úschovna, Zakázky 50, ZooKalk, ElPodpis
Ostatní lokální požadavky k výpočetní technice

Jedná se o další nespecifikované služby jako připojení VT do sítě, WiFi, VPN, stěhování techniky, nastavení konfigurace techniky mimo politiku GP, zálohování na externí media
Personalistika a mzdy

Řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP

Provozní dokumentace SIT

Aplikace:
Docházka, Helios, SAP
Pevná telefonie - paušál za pobočku

Paušální poplatek za pobočku

pravidla provozování DČ
Pevná telefonie - telekomunikační služby

Telekomunikační poplatky za volání

pravidla provozování DČ
Podpora aplikací, které nejsou provozovány SITMP

Řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP

Provozní dokumentace SIT

Aplikace:
CzechPoint, Datové schránky, Dálkový přístup do Katastru nemovitostí, Mostní hospodářství, Povodňový model
Pracovní stanice (PC, NB)

Požadavek na nový počítač nebo NB, oprava stávajícího nebo obnova za novou výpočetní techniku.
Komplexní právní informační systém

Řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP

Provozní dokumentace SIT

Aplikace:
ASPI
Projektové řízení při nasazování nových aplikací nebo v rámci změnového řízení. Projektové řízení dle platných směrnic.

řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP

směrnice projektové řízení - SITUP
Pronájem datových okruhů

Pronájem drátových nebo bezdrátových okruhů

pravidla provozování DČ
Pronájem diskového prostoru

Pronájem sdíleného diskového prostoru

pravidla provozování DČ
Pronájem fyzického serveru

Pronájem a provozování fyzického serveru

pravidla provozování DČ
Pronájem HW

Pronájem síťového a serverového HW

pravidla provozování DČ
Pronájem optických tras

Pronájem optických vláken

pravidla provozování DČ
Pronájem virtuálního serveru

Pronájem a provozování virtuálního serveru

pravidla provozování DČ
Připojení k Internetu

Připojení k Internetu

řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP + pravidla provozování DČ

Provozní dokumentace SIT + popis služby
Servisní práce technika

Práce technika

pravidla provozování DČ
Rozvoj talentů, inspirace k podnikání – aktivity zaměřené na technicky orientovanou komunitu (věk16+).
Skenery

Požadavek na nový skener nebo oprava stávajícího skeneru. Případně obměna skeneru za nový.
Projekt Smart City Plzeň je příležitost pro zlepšení kvality života obyvatel Plzně prostřednictvím efektivního využívání moderních informačních technologií, důrazu na vzdělávání a to při současném respektování pravidel udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.
http://smartcity.plzen.eu
Spotřební materiál pro tiskárny a multifunkce

Požadavek na spotřební materiál k tiskárnám, multifunkcím (tonery, pásky, spotřební opotřebené součástky) vč. papíru.
Aplikace pro řízení oběhu dokumentů v elektronické podobě

Řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP

Provozní dokumentace SIT

Aplikace:
eSPIS, eSPISlite, iFaktury, ePodatelna
Aplikace pro zpracování dokumentů usnesení ZMP, ZMO, RMP, RMO, komisí

Řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP

Provozní dokumentace SIT

Aplikace:
Usnesení, Podklady, Úkoly z usnesení
Aplikace na podporu činnosti správce bytových a nebytových prostorů.

Řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP

Provozní dokumentace SIT

Aplikace:
DOMUS, SysAg
Aplikace pro správu obsahu a vzhledu webových prezentací.

Řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP

Provozní dokumentace SIT

Aplikace:
MediaCentrik, Kalendář akcí, Telefonní seznam, Veřejné zakázky, Investiční záměry, webhosting
Aplikace pro správu organizační struktury organizací a pracovníků s vazbou na tvorbu uživatelských účtů a správu uživatelských oprávnění

Řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP

Provozní dokumentace SIT

Aplikace:
Evidence organizační struktury (EOS)
Tiskárna nebo Multifunkční zařízení

Požadavek na novou tiskárnu nebo multifunkční zařízení, oprava stávající techniky.
Řešení nestandardních požadavků na tisk.
Vedení mzdové a personální agendy

zpracovávání mezd a vedení personální agendy pro příspěvkové organizace města Plzně

pravidla provozování DČ
Aplikace pro podporu agendy veřejných zakázek

Řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP

Provozní dokumentace SIT

Aplikace:
VZ Datagordion
Vzdálené připojení - TS

Připojení přes Terminálový server

řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP + pravidla provozování DČ

Provozní dokumentace SIT
Vzdálené připojení - VPN

Připojení pomocí VPN na služebním NB

řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP + pravidla provozování DČ

Provozní dokumentace SIT
Zajištení elektronického platebního kanálu

Prodej elektronických jízdenek MHD

pravidla provozování DČ
Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat umístěných na pronájatém HW

řízeno směrnicí MMP QS 42-03 - Používání prostředků ISMP + pravidla provozování DČ

Provozní dokumentace SIT