Novinky

15. 10. 2017

Inventarizace majetku

Inventarizace majetku 2017Inventarizace majetku pro spravované organizace bude probíhat pomocí elektronických čtecích zařízení (načtením…

Číst více

Projekty pro organizace

Vybrané projekty realizované SITMP pro organizace statutárního města Plzně:

SMART CITY

jako organizace která zajišťuje komplexní ICT služby pro město a jeho organizace jsme zapojeni do projektu Smart City Plzeň. Strategie skupiny IT ke stažení ZDE Webové stránky aktivit spojených se Smart City http://smartcity.plzen.eu

Podpora při výběru studia

pod hlavičkou SMART EDU PLZEŇ, ve spolupráci s nvias jsme připravili pro studenty ZŠ hru na firmu, jejímž cílem je poskytnout dětem které se rozhodují spolu s rodiči informace pro své další životní směrování (výběr školy). Dalším produktem v tomto procesu je studijní mapa, která poskytne školákům a jejich rodičům informace o možnostech studia v technickém zaměření.

Síť Internetu věcí (IoT LoRaWAN)

spustili jsme vlastní městkou síť internetu věcí, více na http://iot.plzen.eu

Elektronizace procesů úřadu

byly nahrazeny stávající postupy v rámci schvalování, úkolování, atd. plně elektronizovaným řešením.

Plzeňské PASCOVÁNÍ

je projekt, který si klade za cíl zvýšit efektivitu výuky přírodních věd na základních školách v Plzni. Badatelsky orientovaná výuka umožní žákům vidět, zaznamenat a analyzovat, co se děje kolem nich. Více - reportáž

Vybavení pedagogů výpočetní technikou

V letošním školním roce testujeme model učitel = notebook. Každý pedagog má notebook s kterým pracuje v rámci výuky = v učebnách se nepoužívají stolní PC, v kabinetech se nesdílí jeden počítač více pedagogy. Pilot probíhá na 33. ZŠ, po vyhodnocení předpokládáme že nabídneme dalším školám.

Datové sítě, obnova PC, jazykové učebny na ZŠ

V průběhu období 2016-19 chceprovádíme rekonstrukce datových sítí na všech městských školách, provést zásadní obnovu PC v počítačových učebnách a stvořit moderní jazykové učebny.. Cílem je zkvalitnit zázemí pro výuku a práci učitelů. Financováni z dotačního programu ITI.

Interaktivní výuka na ZŠ

Zajištění zdrojů na nákup interaktivních techniky pro školy. Podpora pedagogů ve vzdělávání se zaměřením na nové technologie výuky (interaktivní tabule, interaktivní učebnice, tablety). Více na

Technické vzdělávání

Kooperace s Masarykovou ZŠ při zavádění technicky orientovaného vzdělávání na 1 a 2 stupni, podpora při tvorbě ŠVP pro výuku Kybernetiky jako povinného předmětu. Zajištění potřebného vybavení. V blízké budoucnosti bychom rádi v Plzni měli 3 základní školy s technickou orientací a výukou Kybernetiky.

Proč? Aktivity které začaly v Domě Digitálních Dovedností, pokračovaly přes Centrum Robotiky, vyústily v ucelený proces podpory technicky zaměřeného vzdělávání. V Domu Digitálních Dovedností a v Centru robotiky se zaměřujeme na volnočasové vzdělávání veřejnosti. V případě DDD jde o digitální dovednosti pro širokou veřejnost, v případě CR cílíme na děti a Kybernetiku. Logickým pokračováním jsou základní školy, které město zřizuje. V plánu máme výuku Kybernetiky jako povinného předmětu již na základní škole (ne na všech, rádi bychom měli v Plzni 3 takto technicky orientované základky). První vlaštovkou je Masarykova ZŠ, kde výuku Kybernetiky zahájíme v školním roce 2016/17. Logickým pokračováním jsou studenti SŠ a VŠ. Pro ně připravujeme již v roce 2016 soutěž v programování aplikací pro drony. Snahou je, přivést tyto studenty právě ke studiu Kybernetiky. Důvodem proč to děláme, je zájem, aby se v Plzni zvyšoval podíl znalostní ekonomiky, ekonomiky, která dokáže vytvářet dobře placená pracovní místa. Stojíme před branami průmyslové revoluce 4.0 a chceme li aby Plzeň byla prosperujícím místem, pak jsou tyto aktivity potřebné.

Bezpilotní letadla - drony

Vytváření 3D modelů, provádění inspekčních letů (kontrola objektů, mostů, atd.), termovizní lety (úniky tepla z budou, infrastruktury,..), lety pro krizové řízení a IZS (přírodní katastrofy, požáry,..). Více na drony.sitmp.cz

Business Intelligence

Analýza a implementace nástrojů Business Inteligence - podpora rozhodování, KPI, strategické plánování

Vzdělávání uživatelů v oblastech ICT

Pro tento rok je připraven plán vzdělávání pro vnitřní uživatele zaměřený na prohloubení znalostí u klíčových aplikací jako jsou Helios, Agendio, eSpis, SAP,.., využíváme nově prostory Domu Digitálních Dovedností, Dominkánská 9, Plzeň Přehled vypsaných školení najdete na http://www.sitmp.cz/pro-organizace/skoleni/

Elektronizace

Analýza procesů úřadu, jejich elektronická podpora, odbourávání "papírových procesů/postupů" a jejich nahrazování efektivnějšími postupy

Systém pro veřejné zakázky

Přechod na novou verzi aplikace TENDERARENA

Bezpečnost datové sítě

Realizace projektu zvýšila bezpečnost provozované infrastruktury. Zprovoznili jsme systémy pro počítačovou bezpečnost, systém pro prevenci průniků (IPS)systém pro řízení bezpečnostních informací a událostí (SIEM). Ty vhodně doplňují stávající bezpečnostní zařízení o nové funkce a možnosti zabezpečení. Systém pro prevenci průniků je schopen v síťové komunikaci odhalit a zablokovat škodlivý síťový provoz, je určen pro okamžité a automatické blokování bezpečnostních hrozeb. Systém pro řízení bezpečnostních informací a událostí se zabývá analýzou bezpečnostních dat, hlásí možné problémy v datové síti, hledá vzájemné vztahy mezi událostmi a automaticky vytváří přehledové sestavy o aktuálním stavu sítě.

Monitoring ovzduší

Žádost o dotaci - obnova vybavení stanic monitoringu životního prostředí

Dotace, granty

Zveřejňování smluvních vztahů dle platné legislativy