Novinky

3. 4. 2017

Rekonstrukce LAN na Městském obvodě Plzeň 1

Projektová dokumentace ke stažení je dostupná ZDE Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je:·        …

Číst více

Projekty pro veřejnost

Vybrané dokončené nebo probíhající projekty pro vnější zákazníky, tedy organizace zřízené městem, případně jiné externí subjekty:

Vyjádření k existenci sítí

K 1.7.2016 spouštíme pilotní provoz webu na kterém májí uživatelé možnost elektronicky požádat o vyjádření k existenci sítí městských správců. Na adrese https://gis.plzen.eu/vfe/ si můžete aplikaci spustit a podat elektronicky žádost. V případě, že z titulu vaší činnosti budete žádat o vyjádření k existenci sítí častěji, vyplatí se Vám provést registraci. Vaše data se pak budou do každé další žádosti "natahovat" automaticky. V rámci pilotního provozu získáte vyjádření od těchto městských správců:

  • PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
  • PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOPRAVNÍ PODNIKY a.s.
  • SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, p.o
  • SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, p.o
  • VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Otevřená data

OTEVŘENÁ DATA   jsou informace a čísla bezplatně dostupná na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě a jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky. Formát a struktura otevřených dat tedy umožňuje jejich hromadné počítačové zpracování, k němuž jejich vydavatel poskytl právní svolení. Díky tomu mohou být dál volně zpracovávány, a to i v rámci softwarových aplikací. Jedná se například o jízdní řády, příjmy států, seznam poskytovatelů sociálních služeb, kalendář ministra nebo měření čistoty ovzduší. Pocházejí z univerzit, nevládních organizací, soukromých firem nebo veřejné správy (zdroj www.otevrenadata.cz).

City dashboard

Pohled na město Plzeň formou benchmarků. Porovnání kvality života v našem městě s jinými městy v ČR. Data jsou aktualizována 1x ročně. CITY DASHBOARD

Rozpočet města

Vizualizovaná data městského rozpočtu s členěním magistrát a městské obvody 1-10. KLIKACÍ ROZPOČET

Plzeň FRE WIFI

Město zpřístupnilo pro své občany a návštěvníky přístup k internetu pomocí wifi zdarma. Přístup je omezen na dobu jedné hodiny. Přehled lokalit s Plzeň FREE WIFI.

 

Technické vzdělávání

Aktivity které začaly v Domě Digitálních Dovedností, pokračovaly přes Centrum Robotiky, vyústily v ucelený proces podpory technicky zaměřeného vzdělávání. V Domu Digitálních Dovedností a v Centru robotiky se zaměřujeme na volnočasové vzdělávání veřejnosti. V případě DDD jde o digitální dovednosti pro širokou veřejnost, v případě CR cílíme na děti a Kybernetiku. Logickým pokračováním jsou základní školy, které město zřizuje. V plánu máme výuku Kybernetiky jako povinného předmětu již na základní škole (ne na všech, rádi bychom měli v Plzni 3 takto technicky orientované základky). První vlaštovkou je Masarykova ZŠ, kde výuku Kybernetiky zahájíme v školním roce 2016/17. Logickým pokračováním jsou studenti SŠ a VŠ. Pro ně připravujeme již v roce 2016 soutěž v programování aplikací pro drony. Snahou je, přivést tyto studenty právě ke studiu Kybernetiky. Důvodem proč to děláme, je zájem, aby se v Plzni zvyšoval podíl znalostní ekonomiky, ekonomiky, která dokáže vytvářet dobře placená pracovní místa. Stojíme před branami průmyslové revoluce 4.0 a chceme li aby Plzeň byla prosperujícím místem, pak jsou tyto aktivity potřebné.

Centrum Robotiky

Po roce a půl úspěšného provozu Domu Digitálních Dovedností, rozšíříme jeho aktivity o centrum Robotiky, které bude v areálu bývalého depa dopravního podniku. Zaměříme se zde na technicky orientované vzdělávání (nosně pro děti) se zaměřením na konstrukci, strojařinu, elektrotechniku, programování, to vše pod nosnou aktivitou robotiky. Hala bude vybavena moderními učebnami, s technikou jako jsou přesné obráběcí stroje, 3D scanner, 3D tiskárna, moduly Arduino, Lego, sady PASCO, atd. Děti a veřejnost by zde formou kurzů, kroužků, příměstských táborů získávali znalosti z výroby robotů, jejich programování a užili si spoustu zábavy při soutěžích. Přehled kroužků, kurzů a příměstských táborů v Centru robotiky

Žádosti, formuláře

Zjednodušení, elektronizace žádostí občanů, podnikatelů směrem k městu - úřadu (pilotně žádost o předzahrádky, kdy žadatel prvně "požádá" v papírové podbě a následující žádosti budou již elektronické, bez nutnosti navštěvovat úřad). Nárůst elektronických(editovatelných online) formulářů na http://epo.plzen.eu.

Rozšíření mobilní aplikace PLZEŇ - OBČAN o funkci hlášení závad (PLZNI.TO)

Aplikace pomocí které ze svého mobilního telefonu zašlete městu požadavek na odstranění závady (například závady na veřejném osvětlení, nepořádek kolem odpadových nádob, poničená lavička, atd.). Aplikace je dostupná pro (Android, iOS, Windows Phone) ve storech jednotlivých platforem. Má svoji webovou část na adrese www.plzni.to, kde se dozvíte o stavu řešení vašich požadavků (o stavu požadavku jste informováni jako zadavatelé i na Váš mobilní telefon), případně nemáte li možnost zadat požadavek pomocí mobilního telefonu, můžete ji zadat prostřednictvím tohoto webu.

 

Virtuální prohlídky v google maps

Mnoho návštěvníků Plzně využívá při plánování svého pobytu vyhledávače pro nalezení turisticky zajímavých míst. Jednou z cest je vytváření virtuáních prohlídek v maps.google.cz/maps

Dům Digitálních Dovedností

Projekt v kterém SITMP nabízí široké veřejnosti volnočasové kroužky zaměřené na dovednosti v práci s PC, fotografií, videem, programování, grafice, 3D grafice, atd. více na www.dddplzen.eu. Další oblastí působnosti DDD je vzdělávání pedagogů základních a mateřských škol, při využívání interaktivní výukové techniky, interaktivních výukových materiálů, zapojení tabletů do výuky, vytváření komunikačních platforem pro předávání a sdílení zkušeností z výuky mezi pedagogy,.. ukázka komunikační platformy pedagogů pracujících ve výuce s tablety iPad plzenskeskoly.cz/pro-ucitele/ipad-do-zs/ipad-do-zs.aspx

Metropolitní optická síť

V roce 2013/14 proběhne ze získaného dotačního titulu intenzivní výstavba rozšiřující optickou síť se zaměřením na připojení středních škol.

Interaktivní formuláře

SITMP se podařilo získat zdroje z dotačního titulu EU a v rámci projektu digitalizace byl spuštěn ELEKTRONICKÝ PORTÁL OBČANA (EPO) epo.plzen.eu. V současné době je zde 30 interaktivních formulářů (postupně budou přibývat další), které můžete z domova, z práce vyplnit a odeslat na úřad. V případě že formulář/žádost podepíšete elektronickým podpisem, odpadne Vám cesta na úřad a podání je řešeno elektronickou cestou. V případě, že nejste vybaveni elektronickým podpisem, pak si vyplněný formulář vytiskněte, objednejte se online na úřad aplikace.plzen.eu/uradbezcekani/ a s vytištěným formulářem se dostavte ve sjednaný čas na přepážku. Zde si úředník načte kód z vašeho formuláře, ověří si vaši totožnost a žádost vyřídí. Ušetříte čas, shánění formuláře, jeho vypisování na úřadě,... Zároveň se tímto sjednotily formuláře používané na městských obvodech = formulář vyplnění na EPO je použitelný na všech městských obvodech i magistrátu.

Mapový portál města Plzně

Mapový portál je průvodce mapami, aplikacemi a službami v GIS. Mezi prezentované projekty patří například turistická interaktivní mapa, plán ZOO, interaktivní mapa MHD, projekt Starých map plánů města a ortofotomap a mnoho dalších. Více na stránkách mapy.plzen.eu.

Interaktivní průvodce Plzní

SITMP připravila  aplikaci zaměřenou na informace pro návštěvníky města Plzně. Jako turista si stáhnete aplikaci do mobilního telefonu, tabletu (Android, iOS) a naplánujete si své procházky po památkách a zajímavostech našeho města. Aplikace Vám poskytne zajímavé informace o jednotlivých pamětihodnostech jak ve formě textu, fotografiíí či videosekvencí; dokáže Vás pomocí map k jednotlivým zájmovým bodům dovést, nabídne Vám přehled o kulturních, sportovních akcích, volných parkovacích místech,..

V současné době je turistická aplikace dostupná také pro operační systém WINDOWS 8 (tablety). Aplikaci je možné získat zdarma na Google Play nebo AppStore nebo Windows store.

Turistický průvodce

Turistický průvodce


 

Interaktivní průvodce úřadem

SITMP připravuje aplikaci zaměřenou na vyřizování životních situací na úřadu. V aplikaci, která bude dostupná jak pro chytré telefony, tak pro tablety (operační systémy Android, iOS, WP8 a W8) získáte online informace kde, kdy a jak vyřešíte s úřadem životní situace, jako jsou občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy,... Součástí budou interaktivní formuláře, objednání se na čas na přepážku, navigace která Vám ukáže kde se předmětná životní situace vyřizuje, nejdůležitější kontakty, propojení na městské Kontaktní centrum,..

Aplikaci je možné získat zdarma na Google Play nebo AppStore nebo Windows store.

Webové stránky Plzeňské školy

Spuštěn nový web www.plzenskeskoly.cz poskytující základní informace o ZŠ, a MŠ zřizovaných městem Plzeň