Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zasíláním informačních emailů                        

Odesláním vaší e-mailové adresy pro odběr novinek z webu SITMP souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů v tomto znění:

Uděluji SPRÁVĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizaci (dále SITMP), se sídlem Dominikánská 4, 301 00 Plzeň (dále jen Správce údajů), souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: email za účelem zasílání informačních emailů o chodu a novinkách v SITMP. Souhlas uděluji na dobu 3 let od jeho podpisu.

Osobní údaje budou zpracovávány dle pravidel Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět např. prostřednictvím emailu zaslaného na sit@plzen.eu
  • požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.


Naše projekty