Novinky

12. 10. 2016

Inventarizace majetku

Inventarizace majetku 2016Inventarizace majetku pro spravované organizace bude probíhat pomocí elektronických čtecích zařízení (načtením…

Číst více

Drony

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ je držitelem oprávnění pro provozování leteckých prací bezpilotními letadly (drony), které umožňuje provádět letecké snímkování na uzemí ČR.

V současné době disponujeme letovým parkem, v kterém naleznete UAV S1000+, Flyability ELIOS, FLYDEO Y6, INSPIRE 1, eBee, Albris, Phantom, F450, MATRICE 100, MATRCE 600

Jsme členy Aliance pro bezpilotní letecký průmysl UAVA a České Asociace Profesiálních Provozovatelů Bezpilotních Letadel APBL

Proč má městská organizace drony?

a) VZDĚLÁVÁNÍ

Jsme jedno z mála měst, které má centralizovanou správu ICT. Mezi naše denní starosti patří mimo jiné, zajištění IT na základkách. Spravujeme jich celkem 26. Na začátku jsme pro školy zajišťovali počítače a výukové programy. Pak jsme všechny školy připojili na optickou síť, vytvořili cloudové prostředí. Následovaly interaktivní tabule, tablety, PASCO, interaktivní učebnice. V roce 2014 jsme otevřeli Dům Digitálních Dovedností (DDD) a letos Centrum robotiky (CR). Volnočasové vzdělávání dětí v technických oborech, zejména Kybernetice je pro město s tak silnou průmyslovou tradicí velmi důležité.

Příkladem může být kroužek, v kterém si děti v 3D programu vytvoří konstrukci dronu, vytisknou ji na 3D tiskárně, osadí motory, regulátory. Pochopí zapojení a funkce řídící desky, regulátorů, GPS a dalších čidel. Seznámí se s legislativou, předpisy a pravidly bezpečného létání. Projdou výukou létání s drony v naší letecké škole v Plzni.

Tím nekončíme. Letos v březnu spustíme soutěž pro studenty SŠ, VŠ v programování aplikací pro drony (DJI Matrice, Inspire, Phantom). Cílem této aktivity je přivést studenty středních škol ke studiu na ZČU (fakulty strojní, elektrotechnické, aplikovaných věd)

Chceme mít v Plzni ucelený proces kybernetického vzdělávání. Proto kroužky, kurzy a příměstské tábory v DDD a CR. Proto ve školním roce 2016/17 začínáme na Masarykově ZŠ s výukou kybernetiky jako povinného předmětu. Proto projekty pro studenty SŠ, VŠ. Proto spolupráce s ZČU fakultou aplikovaných věd. Chceme být připraveni na průmyslovou revoluci 4.0.

b) DRONET

Předcházejí bod, končil pojmem průmyslová revoluce 4.0. Vzdělání má smysl, když ho dokážeme využít, uplatnit. Plzeň je město se silnou průmyslovou tradicí. Máme univerzitu. Pracoviště výzkumu jako je NTIS. Chceme být nejatraktivnějším místem v ČR pro kybernetiku. DRONET je plán, který začínáme letos realizovat. Vytváříme zázemí pro firmy z oblasti bezpilotního průmyslu. Tyto společnosti chceme do Plzně přivést. Propojíme je se studenty prostřednictvím soutěží a projektů (již zmíněná soutěž v programování aplikací pro drony).

Cíl? Mít v Plzni firmy z oblasti znalostní ekonomiky, firmy které jsou schopny vytvářet pracovní příležitosti.

c) KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, IZS

Jako město máme blízko ke kraji, který je zřizovatelem IZS. Bezpilotní letadla používáme právě pro tyto složky a potřeby při řízení krizových událostí, v souladu s platnou legislativou pro civilní létání.