Služby IT

Již přes 5 let postupně digitalizujeme jednu městskou agendu za druhou, aby lidé nemuseli běhat na úřady zbytečně. Pracujeme na tom v souladu s vládním programem Digitální Česko, centrální legislativou a našimi možnostmi. Aplikace Úřad bez čekání, digitální fotoaparáty na přepážkách, digitální řízení dokumentů, moderní technologie v kancelářích i uživatelská podpora — to všechno pomáhá občanům města zvládat své životní situace rychleji a pohodlněji. Ale v cíli určitě nejsme, je spousta věcí, které se ještě musí udělat.

Šetříme peníze (a nervy) městu, školám i lidem

Všechny úřady a organizace města mají IT služby od nás. Víme o všech požadavcích, známe všechny procesy, zpracováváme všechna data. Díky tomu máme nejen efektivnější správu, ale i skvělý základ pro neustálý rozvoj systémů a inovace v oblasti digitalizace veřejné správy. Také všechny městské základní a mateřské školy jsou vybavovány centrálně nakupovanou a servisovanou informační technikou a softwarovými licencemi. Tím šetří nejen prostředky, ale zejména stres s výběrem, pořízením a správou systémů na vlastní náklady. Mají pak více času tuto techniku využívat k tomu, čemu rozumí nejvíce, inspirování a vzdělávání budoucích generací.Wi-Fi pro všechny

Postavili jsme v Plzni vlastní síť a tu poskytujeme lidem. Na všech úřadech a různých veřejných prostranstvích se dnes lidé mohou připojit na bezplatnou wifi. Městskou síť poskytujeme školám, nemocnicím, hasičům a dalším.

Bez papíru to jde

Bez papíru to nejde, říkávalo se. Ale to je velký omyl. Papír je pouhý nosič dat, a tak je jedno, zda je, nebo není. Důležitá jsou ta data. A my se soustředíme nejen na ně, ale i na jejich bezpečné uložení.Otevíráme data

Jsme si vědomi důležitosti otevřených dat, proto neustále zveřejňujeme nové datové sady a udržujeme je aktuální. Data publikujeme na Datovém portálu a Otevřených datech města Plzně.

Přinášíme inspiraci

Zapojili jsme se do mezinárodních projektů z prestižního programu HORIZON 2020, HORIZON EUROPE.  První projekt PoliVisu přinesl městu aktualizaci dopravního modelu a aplikaci Traffic modeller. Druhý projekt DUET pak přesný 3D model a digitální dvojče města. Třetí projekt, na kterém pracujeme, se jmenuje S4AllCities a řeší zvýšení bezpečnosti v evropských městech. Zapojili jsme se i do projektů Climaborough, URBREATH a nově se rozbíhajícího SPARROW. A pochlubíme se, s projektem DUET jsme uspěli a získali prestižní cenu v soutěži World Smart City Awards 2021.LDT City VERSE EDIC

Jsme hrdí, že Správa Informačních Technologií města Plzně zastupuje ČR v Evropském klastru pro digitální dvojčata.

O čem City VERSE EDIC je a bude

Lokálními digitálními dvojčaty (dále jen “LDT”) se rozumí virtuální reprezentace městských nebo místních fyzických aktiv, procesů a systémů. Tato virtuální prezentace je rovněž propojena se všemi daty,jež s nimi a okolním prostředím souvisejí. Podobně je provázána s dalšími aktivy, aby bylo možné využít algoritmy umělé inteligence, datovou analýzu a strojové učení k efektivnějšímu fungování města.

CitiVERSE je řada vzájemně propojených a distribuovaných hybridních a virtuálních světů, které představují své fyzické protějšky a jsou s nimi synchronizovány. Nabízí nové (administrativní, ekonomické, sociální, politické a kulturní) virtuální zboží/služby/možnosti pro městské a komunitní aktéry, jako jsou občané, reprezentovaní jako digitální avataři. “CitiVERSE” umožní občanům a dalším zúčastněným stranám “pohybovat se a interagovat” ve fyzickém/virtuálním prostředí pro různé účely od městského plánování po vzdělávací služby.

Digitální infrastrukturou se rozumí základní technologické prvky nezbytné pro bezproblémové fungování digitální sféry. Tato infrastruktura zahrnuje složité sítě, úložné systémy a výpočetní platformy, které společně zajišťují včasné a účinné poskytování digitálních služeb koncovým uživatelům. Jejich přítomnost je nezbytná pro udržení, růst a inovace moderního digitálního ekosystému.HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.