Kvalita

Správa informačních technologií města Plzně je držitelem ISO 27001 bezpečnost informací, ISO 20000-1 kvalita služeb, ISO 22301 kontinuita činností a ISO 37301 soulad s legislativou a nařízeními. Kdokoliv má možnost zaslat podnět k řešení v rámci těchto ISO, a to i anonymně, na adresu podnetyIMS@plzen.eu.

SITMP má ve správě více než 100 městských organizací, přes 7000 počítačů a vyřizuje více než 1200 požadavků za měsíc. Tak jako každý rok i letos probíhal průzkum zákaznické spokojenosti, v rámci něhož jsme se zákazníků dotázali na jejich spokojenost s našimi službami.

Průzkum proběhl letos již patnáctým rokem, přičemž uživatelé mohli ohodnotit naši práci v několika aspektech. Dotazník vyplnilo celkem 399 lidí – děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a doufáme, že příští rok bude účast ještě vyšší.

Celkové hodnocení bylo 1,44, největší spokojenost projevují uživatelé již dlouhodobě s nahlášením požadavků přes telefon, chováním a komunikací pracovníků SITMP, naopak největší nespokojenost panovala s Wi-fi připojením v budovách, zadáváním požadavků přes web a nedostatečnou digitalizací úřadu.

Nejlepší známku – 1,09 jsme získali v kategorii „Chování pracovníků SITMP“, největší zlepšení oproti loňskému roku nastalo v hodnocení nejpoužívanějších aplikací.Děkujeme našim zákazníkům za spolupráci a samozřejmě našim spolupracovníkům, díky nimž jsme i letos dosáhli velmi pozitivního výsledku.

Kompletní výsledky průzkumu jsou k dispozici níže.
HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.