Kvalita

Správa Informačních Technologií města Plzně je držitelem ISO 20000-1 kvalita služeb, ISO 27001 bezpečnost informací, ISO 22301 kontinuita činností.

Pravidelně, jedenkrát ročně, provádíme průzkum zákaznické spokojenosti, a to formou strukturovaných dotazníků, které jsou přístupné ve webové podobě všem našim uživatelům. 

Prezentace výsledků průzkumu spokojenosti za rok 2019 ukazují vývoj za posledních 11 let, kdy je zákaznická spokojenost hodnocena. Pracujeme se stupnicí 1-5 (obdoba známek ve škole = 1-nejlepší možná spokojenost, 5-nejvyšší nespokojenost).

V roce 2019 vyplnilo dotazník celkem 563 uživatelů. Celkové hodnocení bylo 1,483, kdy největší spokojenost je se schopností rozpoznat problém, chováním a komunikací pracovníků SITMP, naopak největší nespokojenost je s Wi-fi připojením v budově, tiskovým řešením a vzdáleným přístupem.

 


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.


Naše projekty