Kvalita

Správa Infromačních Technologií města Plzně, je držitelem ISO 20000-1 kvalita služeb, ISO 27001 bezpečnost informací, ISO 22301 kontinuita činností.

Pravidelně, jedenkrát ročně provádíme průzkum zákaznické spokojenosti, formou strukturovaných dotazníků, které jsou přístupné we webové podobě všem našim uživatelům.Hodnoty průzkumu spokojenosti za rok 2018, ukazují vývoj v jednotlivých letech ve kterých bylo měření realizováno. Pracujeme se stupnicí 1-5 (obdoba známek ve škole = 1. nejlepší možná spokojenost, 5. nejvyšší nespokojenost).

Počet respondentů/odpovědí v roce 2018 dosáhl hodnoty 495

Celkové hodnocení pro oblast Úřad a organizace dosáhl hodnoty 1,428

Celkové hodnocení pro oblast Základní školy a MŠ dosáhl hodnoty 1,536


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.


Naše projekty