Kvalita

Správa Informačních Technologií města Plzně je držitelem ISO 20000-1 kvalita služeb, ISO 27001 bezpečnost informací, ISO 22301 kontinuita činností.

Pravidelně, jedenkrát ročně, provádíme průzkum zákaznické spokojenosti, a to formou strukturovaných dotazníků, které jsou přístupné ve webové podobě všem našim uživatelům.

 

Prezentace výsledků průzkumu spokojenosti za rok 2020 ukazují vývoj za posledních 12 let, kdy je zákaznická spokojenost hodnocena. Pracujeme se stupnicí 1-5 (obdoba známek ve škole = 1-nejlepší možná spokojenost, 5-nejvyšší nespokojenost).

V roce 2020 vyplnilo dotazník celkem 481 uživatelů. Celkové hodnocení bylo 1,512, kdy největší spokojenost je s nahlášením požadavků přes telefon, chováním a komunikací pracovníků SITMP, naopak největší nespokojenost je s Wi-fi připojením v budovách, zadávání požadavků přes web a vzdáleným přístupem.

Součástí hodnocení je také srovnání s podobnými organizacemi, tzv. benchmark, kde SITMP vychází jako jedna z nejlepších v poskytování služeb. Například co se týká hodnocení rozpoznání problému a v hodnocení důvěry a zabezpečení jsme poslední dva roky nejlépe hodnoceni.


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.


Naše projekty