Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Název Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení viz Dokumenty níže
3. Organizační struktura viz Dokumenty níže
4. Kontaktní spojení https://www.sitmp.cz/kontakt/
4.1. Kontaktní poštovní adresa Dominikánská 4, 301 00 Plzeň
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Dominikánská 4, 301 00 Plzeň
4.3. Úřední hodiny Po – Pá 08:00-16:00
4.4. Telefonní čísla +420 378 035 101
4.5. Adresa internetových stránek https://www.sitmp.cz
4.6. Adresa podatelny Dominikánská 4, 301 00 Plzeň

Technické nosiče, na kterých je možné podat podání:
• CD, DVD se souborovým systéme ISO9660
• DVD se souborovým systémem UDF

Podporované formáty dat:
• PDF – Portable Document Format (Adobe Acrobat)
• DOC, DOCX – Dokument Microsoft Word
• XLS, XLSX – Sešit Microsoft Excel
• FO, ZFO – formuláře software602 Form Filler

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

4.7. Elektronická adresa podatelny sit@plzen.eu

Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy: 10 MB

4.8. Datová schránka 367k8gv

Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy: 20 MB

5. Případné platby lze poukázat 7192619036/5500
6. 66362717
7. Plátce daně z přidané hodnoty CZ66362717
8. Dokumenty:
8.1 Seznam hlavních dokumentů Koncepční dokumenty
8.2 Rozpočet (Údaje o rozpočtu v aktuálním a minulém roce a jeho změnách) Rozpočet v tomto a předchozím roce
9. Žádosti o informace viz Formuláře níže
10. Příjem podání a podnětů https://portal.gov.cz
11. Předpisy:
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Právní předpisy města
11.2 Vydané právní předpisy
12. Úhrady za poskytování informací:
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací viz Dokumenty níže (Sazebník je platný do odvolání)
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Za poslední 2 roky nebyla vydána žádná rozhodnutí o výši úhrad.
13. Licenční smlouvy:
13.1 Vzory licenčních smluv Vzory licenčních smluv nebyly stanoveny.
13.2 Výhradní licence Dosud nebyla uzavřena žádná výhradní licenční smlouva.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím viz Výroční zprávy níže


Ke staženíHelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.