Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

17.Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.viz Výroční zprávy níže

1. Název Kontakty
2. Důvod a způsob založení viz Dokumenty níže
3. Organizační struktura viz Dokumenty níže
4. Kontaktní spojení (kontaktní poštovní adresa, adresa úřadovny pro osobní návštěvu, úřední hodiny, telefonní čísla, adresa internetových stránek, adresa podatelny, elektronická adresa podatelny, datová schránka) Kontakty
5. Případné platby lze poukázat 7192619036/5500
6. IČO 66362717
7. Plátce daně z přidané hodnoty CZ66362717
8. Dokumenty:
8.1 Seznam hlavních dokumentů Koncepční dokumenty
8.2 Rozpočet (Údaje o rozpočtu v aktuálním a minulém roce a jeho změnách) Rozpočet v tomto a předchozím roce
9. Žádosti o informace viz Formuláře níže
10. Příjem podání a podnětů https://portal.gov.cz
11. Předpisy:
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Právní předpisy města
11.2 Vydané právní předpisy Pravidla poskytování dat GIS
Všeobecné podmínky Centra robotiky
12. Úhrady za poskytování informací:
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací viz Dokumenty níže (Sazebník je platný do odvolání)
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Za poslední 2 roky nebyla vydána žádná rozhodnutí o výši úhrad.
13. Licenční smlouvy:
13.1 Vzory licenčních smluv Vzory licenčních smluv nebyly stanoveny.
13.2 Výhradní licence Dosud nebyla uzavřena žádná výhradní licenční smlouva.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím viz Výroční zprávy nížeHelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.


Naše projekty