O nás

Již od roku 1998 vytrvale pracujeme na usnadňování každodenního života obyvatel Plzně i zaměstnanců městských organizací. Díky dlouhodobé zkušenosti a znalosti veřejných služeb přicházíme s mnoha technologickými inovacemi podporujícími rozvoj chytrého města.
Víme, jak moderní technologie mohou pomáhat všem — od školáčků po seniory, od úředníků po podnikatele. Sledujeme trendy a technologický vývoj a v některých oblastech patříme k evropské špičce. Společně se všemi Plzeňany tvoříme budoucnost města namísto pouhého čekání na to, co udělají jinde.


Usnadňujeme život

Rozvíjíme talenty

Inspirujeme k podnikáníMáme celkem jasnou vizi toho, jak moderní technologie mohou pomáhat všem – od školáků po seniory, od úředníků po podnikatele. Víme, kam směřují trendy a technologický vývoj, a v některých oblastech patříme k evropské špičce. Nebojíme se tvořit budoucnost města na místo pouhého čekání na to, co udělají jinde.

Věnujeme se rozvoji talentů zejména v technických oborech, snažíme se vést děti, učitele i rodiče k tomu, aby na techniku nenahlíželi jako na něco příliš komplikovaného, tajuplného či nezvladatelného, ale jako na něco, co už prostě je zcela běžnou součástí našich životů.

Inspirujeme studenty a potenciální podnikatele k tomu, aby zkusili svůj um, nápady a dovednosti dostat na trh přímo, sami za sebe. Naším cílem je pomáhat těm, kdo mají chuť a odvahu realizovat své vize.


Podporujeme všechny
6000+ PC, o které se staráme
100+ organizacím poskytujeme služby
200+ km metropolitní optické sítě
1500+ požadavků, které řešíme měsíčně

Infrastruktura

Budujeme a provozujeme celou informační infrastrukturu města. Podporujeme všechny uživatele městských organizací. Usnadňujeme výkon městských agend, elektronické vyřizování na úřadech, výuku s pomocí moderních technologií nebo přístup k bezplatné wifi na sportovištích, v parcích a městských budovách.

Otevřená síť Internetu věcí LoRa

Od ledna 2017 provozujeme komunikační síť IoT na otevřené platformě LoRaWAN v nelicencovaném pásmu 868 MHz. Nabízíme přístup k IoT pro studenty a startupy k testování HW a SW, více na iot.plzen.eu.Data

Základním “palivem” chytrého města jsou data. Data vedou k informacím a ty pomáhají v rozhodování. Dokážeme sbírat, strukturovat a poskytovat data všem, kdo s nimi chtějí dále pracovat. Kohokoli zajímá, jak je na tom Plzeň v porovnání s jinými českými městy ve zdravotnictví, dopravě, podnikatelském nebo životním prostředí, může využít datový portál tuta.plzen.eu a porovnat měřitelné ukazatele.

Kdo se chce podílet na zlepšování životních podmínek ve městě, může využít aplikaci plzni.to, která shromažďuje podněty ke změnám. Koho zajímají otevřená data, najde je na opendata.plzen.eu.Informační systém města

Rozvíjející se informační systém města se stovkami navazujících aplikací umožňuje vykonávat služby a agendy města. Našimi klienty jsou Statutární město Plzeň a jeho organizace a občané, podnikatelé a návštěvníci města. Klíčovým systémem je Portál občana jehož prostřednictvím město Plzeň poskytuje služby svým občanům

Inspiraci pro rozvoj informačního systému čerpáme primárně od našich klientů, ale také z prestižních evropských programů HORIZON2020 (HORIZON EUROPE), do kterých se úspěšně zapojujeme – projekt PoliVisu, DUET, S4AllCities, Climaborough, URBREATH, nově se rozbíhající SPARROW.Festivaly

Popularizujeme nové technologie a atraktivní formou je představujeme veřejnosti. Proč? Podněcujeme zájem o techniku a přivádíme mladé lidi k studiu technických oborů. Pořádání festivalů je jedna z vyzkoušených a fungujících cest, jak rozvíjet komunitu lidí se zájmem o technické obory jako jsou AI, VR/AR, Bigdata, 5G, IoT nebo roboti. Z této komunity, kterou budujeme pod značkou SIT Port, pak vznikají úspěšné startupové firmy.

Více informací o festivalech najdete v sekci Festivaly.PINE – Plzeňský inovační ekosystém

Rozvíjíme, inspirujeme a podporujeme inovátory v celém jejich životním cyklu, od školky po zahraniční expanzi.

Plzeňský inovační ekosystém existuje proto, aby přilákal další inovátory, podnikatele a investory. To Vše v zájmu budoucí prosperity města. Čím více talentů a nápadů, čím více úspěšných firem, tím lépe budeme v Plzni žít.

Podnikání s vyšší přidanou hodnotou, místní investice do R&D, větší kontrola produktového a prodejního řetězce, sídla a vedení mezinárodně úspěšných firem zaměstnávajících dobře placené odborníky – to je cíl Plzeňského inovačního ekosystému, proto mu město Plzeň dlouhodobě věnuje takovou pozornost.

PINE
Novinky
20. 5. 2024

Hydra Racing Pilsen boduje

Závody vodíkových autíček nikdy nebyly pro tým Hydra Racing Pilsen úspěšnější než nyní. V posledních dvou závodech vybojoval plzeňský tým dvě zlaté medaile a ke konci května je...
23. 4. 2024

Včely v TechToweru

Stejně jako v našem Centru robotiky nebo na střechách jiných městských budov se i na střeše technologického parku TechTower usídlily včely. Nejde o žádný divoký včelí roj, ale o...
17. 4. 2024

Před 10 lety jsme koupili první drony

Přesně před 10 lety jsme koupili první tři drony. A Plzeň jako první město v České republice získala povolení s drony létat. Byli jsme i průkopníky v oblasti legislativy, při...

HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.