Katalog služeb

katalogu služeb naleznete přehled všech ICT služeb, které Správa informačních technologií města Plzně poskytuje spravovaným organizacím.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na sluzby@plzen.eu

Agendový systém

Správa informačních systémů veřejné správy, které slouží pro výkon agend (např. smluv, poplatků, přestupků, sociálních dávek, soudních sporů, životního prostředí, stavebního řízení). Poskytuje podporu řešení procesu (zaevidování případu, vystavení příslušných dokumentů …).

Business Intelligence

Konfigurovatelné nástroje pro oblast výkaznictví a analýz umožňující vyhodnocování a interpretaci dat. Je možno vytvářet výstupy statické, formátované manažerské výkazy i interaktivní grafické analytické výkazy. Uživatelé mohou získávat přístup k informacím na různých úrovních podrobnosti, mohou informace sdílet a analyzovat.

Centrum robotiky

Centrum robotiky je místem vzdělávání, podpory a volnočasových aktivit v oblasti digitálních technologií. Nabízí kroužky a aktivity pro děti, kurzy pro seniory, vzdělávací semináře pro pedagogy, programy pro třídy základních i mateřských škol.
centrumrobotiky.eu

Letecké práce smluvní

Profesionální letecké práce s drony. Specializujeme se na inspekce mostních konstrukcí, výrobních a skladovacích hal a technologických jednotek. Dále na ortofoto a 3D modely, termovize.
dronysit.cz

Letecké práce jako součást IZS

Letecké práce v rámci IZS a krizového řízení. Spolupráce s hasiči, záchranáři a policisty už v Plzni nějaký čas funguje, nyní se ale Drony SIT jako první v České republice oficiálně stali součástí IZS.
dronysit.cz

Ekonomické aplikace

Správa informačních systémů, které slouží pro vedení kompletního účetnictví organizace, vč. vedení rozpočtu, workflow objednávek a faktur, apod.

Elektronická pošta

Poskytování služeb elektronické pošty k plnění pracovních povinností uživatelů.

Filtrace SPAM

Filtrace nevyžadaných zpráv v elektronické poště uživatelů

Filtrace WWW

Filtrace pomocí zakázaných adres nebo domén a filtrování URL, monitorování navštívených webových stránek

Software GIS

Správa specializovaných aplikací Geografického informačního systému, a to jak webových prohlížečů dat a simulátorů, tak aplikací pro tvorbu a zakreslování do map.
Mapy.plzen.eu

Help Desk

Poskytování technické podpory uživatelům PC či jiných zařízení ve správě SITMP. Zákazníci se mohou na toto pracoviště obracet telefonicky, pomocí emailu nebo přes helpdeskovou aplikaci.
Helpdesk

Knihovnictví a archivnictví

Správa informačních systémů knihovny a městského archivu, které slouží pro evidenci jednotlivých uložených dokumentů, knih, atp.

Kontaktní centrum

Poskytování informací o městě, jeho úřadech či organizacích. Operátorky přímo poradí nebo sdělí kontakty na věcně příslušné úřady.

Lokální software

Instalace, nastavení a správa lokálních aplikaci prací technika jak osobní návštěvou, tak vzdáleným přístupem podle stanovených standardů.

Nahlížení do ISZR

Správa aplikace pro nahlížení do Informačního systému základních registrů bez vazby na agendový systém

Ostatní aplikace

Správa ostatních aplikací umožňujících vedení specializovaných agend, evidencí a podpůrných činností.

Ostatní lokální požadavky k výpočetní technice

Jedná se o další nespecifikované služby jako připojení VT do sítě, WiFi, VPN, stěhování techniky, nastavení konfigurace techniky mimo politiku GP, zálohování na externí media, apod.

Personalistika a mzdy

Správa informačních systémů, které slouží pro vedení mzdové agendy a personalistiky organizací.

Pevná telefonie

Poskytnutí pevné linky (telefonní číslo), včetně přístroje a telekomunikačních služeb spravovaným organizacím

Podpora provozu externích aplikací

Podpora správy informačních systémů, které nejsou provozovány SITMP, typicky se jedná o celostátní aplikace.

Pracovní stanice (PC, NB)

Řešení celého životního cyklu stanic (PC i notebooků) od jejího nákupu, přes její správu, až po likvidaci

Právní SW

Správa komplexní právní informační systém důležitý pro systém CMS

Projektové vedení

Projektové řízení při nasazování nových aplikací nebo v rámci změnového řízení. Projektové řízení dle platných směrnic.

Pronájem datových okruhů

Pronájem síťových, drátových nebo bezdrátových, datových okruhů

Pronájem diskového prostoru

Pronájem sdíleného diskového prostoru

Pronájem serverového HW

Pronájem síťového a serverového hardwaru a provozování serveru

Pronájem optických tras

Pronájem nenasvícených optických vláken v metropolitní síti

Pronájem virtuálního serveru

Pronájem a provozování virtuálního serveru

Připojení k Internetu

Poskytování připojení k Internetu pro svěřené organizace

Servisní práce technika

Poskytnutí služby servisní práce technika

SIT Port

Rozvoj technologicky orientované komunity 16+, inspirace k podnikání, podpora vzniku start upových firem

Skenery

Řešení celého životního cyklu skenerů od jejího nákupu, přes servis, až po jejich likvidaci

Spotřební materiál pro tiskárny a multifunkce

Zajištění dodávky spotřebního materiálu k tiskárnám a multifunkcím (tonery, pásky, spotřební opotřebené součástky), vč. papíru.

Správa a oběh dokumentů

Správa informačních systémů pro řízení oběhu dokumentů v elektronické podobě a správu dokumentů

Správa dokumentů usnesení

Správa informačního systému pro zpracování, sdílení a oběh dokumentů usnesení ZMP, ZMO, RMP, RMO a komisí

SW pro správu nemovitostí

Správa informačních systémů vytvořených pro podporu činnosti správce bytových a nebytových prostorů.

Správa obsahu webu

Správa obsahu webů spravovaných organizací a dohled nad fungování těchto webů. Správa informačních systémů pro administrativu obsahu a vzhledu webových prezentací.

Správa uživatelů

Správa a používání aplikace pro administrativu organizační struktury organizací a pracovníků s vazbou na tvorbu uživatelských účtů a správu uživatelských oprávnění

Tiskárna nebo Multifunkční zařízení

Řešení celého životního cyklu tiskárny a multifunkčního zařízení od jejího nákupu, přes servis, až po jejich likvidaci. Řešení nestandardních požadavků na tisk.

Vedení mzdové a personální agendy

Zpracovávání mezd a vedení personální agendy pro některé příspěvkové organizace města Plzně.

Veřejné zakázky

Podpora správy informačního systému pro podporu agendy veřejných zakázek

Vzdálené připojení

Zajištění připojení na terminálový server pro možnost pracovat z domova pro uživatele, kteří jsou vybaveni na pracovišti PC. Zajištění připojení pomocí VPN na služebním notebooku odkudkoliv, kde je možnost připojení k internetu.

Záloha a obnova dat

Zálohování a obnova dat umístěných na serverech SITMP

Síť IoT

Internet věcí (IoT) je síť fyzických zařízení, kterou využíváme pro podporu vzdělávání, vývoje a výzkumu. Síť je komerčně poskytována pro Vodárnu Plzeň a pro studenty a školy je poskytována zdarma.
Lora.plzen.eu

Open Data

Zveřejňování informací na internetu formou tzv. otevřených dat ( úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek, užití dat s minimem omezení).

Elektronický portál občana (EPO)

Správa EPO (Elektronický Portál Občana), který umožňuje elektronické podání na úřadě. Cílem je snížit zatížení občana návštěvami na úřadě a umožnit řešení životních situací (vyřizování věcí na úřadu) elektronicky, online, bez nutnosti fyzické návštěvy.
Portál

Free Wi-Fi

Poskytování free wifi konektivitu v relaxačních zónách města, na přepážkách úřadů, na městských sportovištích pro občany a návštěvníky města.
Mapy.plzen.eu

TutaPlzeň

Vizualizovaná interpretace Open dat města Plzně v srozumitelné, grafické podobě. Doplněno o porovnání kvality života města Plzně s dalšími krajskými městy.

Tichá linka

Služba, která na úřadě zajistí bezproblémovou komunikaci lidem se sluchovým postižením. Na přepážky jednotlivých úředních budov jsou tablety s online tlumočníky, jejichž prostřednictvím se pracovníci magistrátu a sluchově postižení občané snadno dorozumí.

Kontrola vstupů do škol a školek

Systém kontroly vstupů do škol a školek, který se skládá ze čtečky čipových karet s monitorem umístěné před vchodem do budovy a aplikace, která zobrazuje potřebné údaje. Každý, kdo bude chtít dítě vyzvednout, dostane čipovou kartu, jež je svázaná se jménem. Po jejím přiložení u vchodu do budovy se dotyčnému zobrazí, kde se dítě nachází, například v jaké učebně, na školních pozemcích, jídelně atd. V tu samou chvíli vychovatelka, která má dítě na starost, dostane na mobil upozornění, kdo a pro koho přišel. Podle věku dítěte jej pak doprovodí ke vchodu a předá rodičům, popřípadě vypraví dítě k odchodu.

Eduroam

Poskytování bezdrátové sítě eduroam, její hlavní výhodou je ověřitelnost, zabezpečení a garantovaná technická úroveň. Možnost nové registrace město poskytuje svým zaměstnancům a základním školám.
www.eduroam.cz

Analýza satelitních snímků Plzně

Analýza satelitních dat v oblastech vegetace, vlhkosti a teploty a znečištění ovzduší.
Plzen.worldfromspace.cz

Plzeň Sport Wi-Fi

Poskytování Plzeň Sport Wi-Fi, což je speciální stadionová wifi, kterou může využívat každý návštěvník městského fotbalového stadionu po neomezenou dobu a zdarma, včetně možnosti využití mobilní aplikace FC Viktoria Plzeň

Digitální dvojče - projekt DUET

Vytvoření digitálního dvojčete města (3D model), urbanismus, BIM, analýzy kritických událostí, modelování protiopatření, atd. Projekt HORIZON2020
DUET Plzeň

Plzni To

Provoz aplikace, která umožňuje občanům města zasílat podněty k závadám na městském mobiliáři, nepořádku, skládkám, atd. Aplikace je dostupná pro Android a iOS v obchodech jednotlivých platforem. Má také svou webovou část na adrese www.plzni.to
www.plzni.to

Správa IT pro ZŠ a MŠ

Správa uceleného IT řešení, včetně hardwaru a softwaru, ve specifickém prostředí ZŠ a MŠ.

Mobilní telefonie - telekomunikační služby

Poskytnutí telekomunikačních služeb mobilních telefonů spravovaným organizacím

Chatbot

Podpůrný nástroj pro komunikaci s občany při řešení životních situací. Je spuštěn na webových stránkách města Plzně www.plzen.eu, stal se součástí oficiálního facebookového profilu západočeské metropole a vyhledají jej také uživatelé aplikace Messenger.

Podpora podnikání

Vytvoření prostředí pro podnikatelský rozvoj, kdy chceme podpořit vznik inovativních firem, jejich přesun do Plzně a zamezovat odlivu perspektivních podnikatelů. Chceme přispět k renomé Plzně jako místa, kde se dobře podniká.

Správa IT prostředí

Jsme poskytovatelem služeb kompletní správy IT prostředí organizace. Jedná se o správu serverového, síťového, aplikačního prostředí a prostředí koncových uživatelských stanic.

Pronájem prostor Cukrovarská 20

Pronájem prostor v budově Cukrovarská 20, Plzeň. Pronajímány jsou kancelářské prostory, přednáškové sály. Na adrese Cukrovarská 20, Plzeň poskytujeme i službu umístění sídla pro nezasídlené společnosti.

Bezpečnostní dispečink

Konfigurovatelný nástroj pro integraci bezpečnostních systémů, který vyhodnocuje a upozorňuje na nejrůznější situace, jež mohou narušit bezpečnost.

Správa TechToweru

TechTower je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice, který nabízí zázemí a kanceláře pro inovativní firmy, technologické nadšence, programátory a začínající podnikatele. Poskytuje coworkingové prostory, multifunkční sál, unikátní testovací vodní nádrž, restauraci i SeedUp Space a v neposlední řadě prototypovou dílnu, kde se nápady mění ve skutečnost.
TechTower

Účast na akcích pro veřejnost

Účast úseků Centrum Robotiky, SIT Port a Drony SIT na akcích pro veřejnost, které nepořádá SITMP

Pronájem okruhů

Poskytované veřejně dostupné služby elektronických komunikací
Všeobecné obchodní podmínky a smlouva-Pronájem okruhů v2021

Služby přístupu k internetu

Poskytované veřejně dostupné služby elektronických komunikací
Všeobecné obchodní podmínky a smlouva-Přístup k internetu v2021

Vyjádření k sítím GIS

Vydáváme vyjádření k průběhu podzemních sdělovacích vedení městské informační sítě (MISNet) a sítích Plzeňské teplárenské a.s. (horkovod, parovod, teplovod) v zájmovém území (staveniště, trasa), které lze žadateli poskytnout.
Vyjádření k sítím

GIS data

Poskytování dat dostupných v GIS, kde jsou vedeny stovky grafických vrstev, které jsou tematicky členěny do kategorií.
Pravidla pro poskytování dat
HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.