Inventarizace majetku – VT- ve dnech 17.10.2022 – 11.11.2022

Ve dnech od 17.10.2022 až 11.11.2022 proběhne inventarizace majetku – výpočetní technika.

Inventarizace bude probíhat pomocí elektronických čtecích zařízení (načtením RFID kódu, nebo čárového kódu ze zařízení).  Z tohoto důvodu musí být technika fyzicky přítomna u uživatele (notebooky,tablety apod..).

Prosíme o součinnost všech uživatelů (zajištění přístupu k technice v případě dovolených, klíče od kanceláře, doprovod technika, apod.)

V případě, že nebude technika v termínech načtena, bude uživatel vyzván k doručení nezkontrolovaného/nenalezeného majetku do Dominikánské 4, k její fyzické kontrole a elektronickému načtení.

Po dobu inventarizace majetku budou omezeny převody majetku, nákupy a instalace nové techniky u uživatelů.

Přibližné termíny, kdy bude pověřený pracovník obcházet se čtecím zařízením výpočetní techniku :

Organizace-Odbor Odpovědný technik Datum
Kancelář primátora P. Kšanda 17.10.-28.10.2022
ODBOR PERSONÁLNÍ P. Kšanda 17.10.-28.10.2022
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ P. Kšanda 17.10.-28.10.2022
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY P. Kšanda 17.10.-28.10.2022
KANCELÁŘ ŘEDITELE ÚŘADU SPRÁVNÍCH AGEND P. Kšanda 17.10.-28.10.2022
Kancelář Tajemníka P. Kšanda 17.10.-28.10.2022
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ P. Kšanda 17.10.-28.10.2022
ODBOR PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ P. Kšanda 17.10.-28.10.2022
ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY P. Kšanda 17.10.-28.10.2022
Odbor správních činností – odd.občanských průkazů a cest.dokladů P. Kšanda 17.10.-28.10.2022
Archiv města Plzně P. Kšanda 17.10.-28.10.2022
Zastupitelstvo MMP P. Kšanda 17.10.-28.10.2022
Rada MMP P. Kšanda 17.10.-28.10.2022
Nadace 700 let města Plzně P. Kolářík 17.10.-28.10.2022
ODBOR STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE P. Kolářík 17.10.-28.10.2022
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB P. Kolářík 17.10.-28.10.2022
kancelář ředitele ÚŘAD SLUŽEB OBYVATELSTVU P. Kolářík 17.10.-28.10.2022
ODBOR školství, mládeže a tělovýchovy P. Kolářík 17.10.-28.10.2022
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ P. Kolářík 17.10.-28.10.2022
ODBOR KULTURY P. Kolářík 17.10.-28.10.2022
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE P. Kolářík 17.10.-28.10.2022
ODBOR Krizového řízení P. Kolářík 17.10.-28.10.2022
ODBOR KONTROLY P. Kolářík 17.10.-28.10.2022
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU P. Kolářík 17.10.-28.10.2022
ODBOR SPORTU P. Kolářík 17.10.-28.10.2022
ODBOR PREZENTACE A MARKETINGU P. Kolářík 17.10.-28.10.2022
ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ L. Lieser 17.10.-11.11.2022
KANCELÁŘ ŘEDITELKY EÚ J. Trávník 17.10.-11.11.2022
ODBOR FINANCOVÁNÍ A ROZPOČTU J. Trávník 17.10.-11.11.2022
ODBOR ÚČTOVÁNÍ A DANÍ J. Trávník 17.10.-11.11.2022
ODBOR PRODEJE MAJETKU J. Trávník 17.10.-11.11.2022
KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ J. Trávník 17.10.-11.11.2022
ODBOR DOPRAVY J. Trávník 17.10.-11.11.2022
ODBOR BYTOVÝ J. Trávník 17.10.-11.11.2022
ODBOR ROZVOJE A PLÁNOVÁNÍ J. Trávník 17.10.-11.11.2022
Odbor správních činností – oddělení správní J. Trávník 17.10.-11.11.2022
ODBOR NABÝVÁNÍ MAJETKU L. Lieser 17.10.-11.11.2022
ODBOR EVIDENCE MAJETKU L. Lieser 17.10.-11.11.2022
ODBOR INVESTIC J. Trávník 17.10.-11.11.2022
ODBOR  SPRÁVY INFRASTRUKTURY M. Wolmut 17.10.-11.11.2022
ODBOR  REGISTRU VOZIDEL A ŘIDIČU V. Kobes 17.10.-4.11.2022
Odbor správních činností – oddělení dopravních přestupků V. Kobes 17.10.-4.11.2022
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD J. Daněk 31.10.-11.11.2022
Úřad městského obvodu Plzeň 1 + technici MO1 – sklad a vlastní Vilém Rottenborn 17.10.-21.10.2022
Úřad městského obvodu Plzeň 2 + technici MO2 – sklad a vlastní Petr Bejm 7.11.-11.11.2022
Úřad městského obvodu Plzeň 3 + technici MO3 – sklad a vlastní M. Baláž 31.10.-4.11.2022
Úřad městského obvodu Plzeň 4 + technici MO4 – sklad a vlastní Josef Kubát 24.10.-28.10.2022
Úřad městského obvodu Plzeň 5 Milan Řeháček 17.10.-28.10.2022
Úřad městského obvodu Plzeň 6 Milan Řeháček 17.10.-28.10.2022
Úřad městského obvodu Plzeň 7 Milan Řeháček 17.10.-28.10.2022
Úřad městského obvodu Plzeň 8 Milan Řeháček 17.10.-28.10.2022
Úřad městského obvodu Plzeň 9 Milan Řeháček 17.10.-28.10.2022
Úřad městského obvodu Plzeň  10 Milan Řeháček 17.10.-28.10.2022
Správa veřejného statku L. Lieser + J. Trávník 17.10.-11.11.2022
Útvar koncepce a rozvoje Mgr. Jiří Trávník 17.10.-11.11.2022
Útvar koordinace evropských projektů Pavel Kolářík 17.10.-28.10.2022
Divadlo J.K.Tyla Václav Kobes 17.10.-28.10.2022
Divadlo Alfa Milan Řeháček 17.10.-28.10.2022
Městský ústav soc. služeb města Plzně Jan Daněk 31.10.-11.11.2022
Plzeň Turismus P. Kolářík 17.10.-28.10.2022
Plzeň 2015 Wolmut David 7.11.-11.11.2022
Plzeňská Filharmonie o.p.s. Wolmut David 7.11.-11.11.2022
Zoologická a botanická zahrada Václav Kobes 17.10.-28.10.2022
Správa  hřbitovů a krematorií města Plzně Pavel Kolářík 17.10.-28.10.2022
Městská policie Jaroslav Jakeš 31.10.-11.11.2022
Knihovna MP J. Čada, M. Wolmut 17.10.-4.11.2022
Dětské Centrum Plzeň, příspěvková organizace Jan Daněk 31.10.-11.11.2022
Obytná zóna Sylván Wolmut David 7.11.-11.11.2022
Čistá Plzeň s.r.o. Wolmut David 7.11.-11.11.2022
Vědecko technický park Wolmut David 7.11.-11.11.2022
Poved Wolmut David 7.11.-11.11.2022
MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o. a Dominik Centrum servis Wolmut David 7.11.-11.11.2022
1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
16. základní škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
31. základní škola, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
Tyršova základní škola a mateřská škola  Plzeň, U školy 7, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Benda-Wolmut M. 17.10.-11.11.2022
2. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
5. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
6. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
7. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
16. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
17. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
21. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
22. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
23. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
24. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
25. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
27. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
31. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
32. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
33. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
37. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
38. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
44. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
46. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
49. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
50. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
51. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
54. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
55. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
56. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
57. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
60. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
61. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
63. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
64. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
70. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
78. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
80. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
81. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
87. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
89. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
90. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
91. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
Mateřská škola Křimice B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
Mateřská škola Plzeň-Lhota B. Horais ml. 17.10.-11.11.2022
10. Školní jídelna M. Benda 17.10.-11.11.2022
11. Školní jídelna M. Wolmut 17.10.-11.11.2022
AMS Wolmut David 7.11.-11.11.2022
Inventář (vyjma počítačů) E. Scholzová 17.10.-11.11.2022
Sklad techniky – Dominikánská 4 Horais 17.10.-11.11.2022
Sklad techniky – Cukrovarská 23D Horais 17.10.-11.11.2022
Sklad techniky – Škroupova 5 + technici SKR5 L. Lieser 17.10.-11.11.2022
Servery a aktivní prvky, JKP, OPS infrastruktura 17.10.-11.11.2022
Odpovědná osoba 196 – Technika Škroupova 5 a Jagellonská 8 L. Lieser 17.10.-11.11.2022
Odp. osoba 200 – technika D4, Budovy Cukrovarská, Vodárna (technici) Čada ml. 17.10.-4.11.2022
Odpovědná osoba 219 – technici Cukrovarská 19 + sklad M. Nozar , Růžička 17.10.-11.11.2022
Odpovědná osoba 230 – Mobilní telefony J.Juroško 17.10.-11.11.2022
Odpovědná osoba 220 – Sklad Klatovská 90 – MUSS Jan Daněk 31.10.-11.11.2022
Sklad technika MO1 V. Rottenborn 17.10.-21.10.2022
Sklad technika MO2 Petr Bejm 7.11.-11.11.2022
Sklad technika MO3 M. Baláž 31.10.-4.11.2022
Sklad technika MO4 Josef Kubát 24.10.-28.10.2022
Odpovědná osoba 231 – Drony Navrátil 17.10.-28.10.2022
Odpovědná osoba 232 -učební pomůcky Kupilíková 31.10.-11.11.2022
Odp. osoba 233 – dronet Cholinský 31.10.-11.11.2022
Další novinky
28. 8. 2022

Startuje nový ročník IoT akademie

Kolegové ze SIT Port spouští nový ročník úspěšné IoT akademie! IoT akademie je tu pro vědátory, které baví chytrá zařízení, nové technologie a vše, co je online. Zkrátka pro...
10. 2. 2022

Další sada virtuální reality míří za školáky

Plzeň je průkopníkem ve využití virtuální reality ve školách! Na vybraných základkách se školáci můžou učit chemii a poznávat vesmír atraktivně, za využití té nejmodernější...
9. 4. 2020

Online výuka v Centru robotiky

Pro školní rok 2019/2020 jsme v našem Centru robotiky otevřeli 30 kroužků pro děti od 1. do 9. třídy, které jsou zaměřené na programování, robotiku, přírodní vědy, elektroniku,...


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.


Naše projekty