Inventarizace majetku – VT- ve dnech 18.10.2021 – 12.11.2021

Ve dnech od 18.10.2021 až 12.11.2021 proběhne inventarizace majetku – výpočetní technika.

Inventarizace bude probíhat pomocí elektronických čtecích zařízení (načtením RFID kódu, nebo čárového kódu ze zařízení).  Z tohoto důvodu musí být technika fyzicky přítomna u uživatele (notebooky,tablety apod..).

Prosíme o součinnost všech uživatelů (zajištění přístupu k technice v případě dovolených, klíče od kanceláře, doprovod technika, apod.)

V případě, že nebude technika v termínech načtena, bude uživatel vyzván k doručení nezkontrolovaného/nenalezeného majetku do Dominikánské 4, k její fyzické kontrole a elektronickému načtení.

Po dobu inventarizace majetku budou omezeny převody majetku, nákupy a instalace nové techniky u uživatelů.

Přibližné termíny, kdy bude pověřený pracovník obcházet se čtecím zařízením výpočetní techniku :

Organizace-Odbor Odpovědný technik Datum
Kancelář primátora P. Kšanda 18.10.-29.10.2021
ODBOR PERSONÁLNÍ P. Kšanda 18.10.-29.10.2021
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ P. Kšanda 18.10.-29.10.2021
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY P. Kšanda 18.10.-29.10.2021
KANCELÁŘ ŘEDITELE ÚŘADU SPRÁVNÍCH AGEND P. Kšanda 18.10.-29.10.2021
Kancelář Tajemníka P. Kšanda 18.10.-29.10.2021
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ P. Kšanda 18.10.-29.10.2021
ODBOR PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ P. Kšanda 18.10.-29.10.2021
ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY P. Kšanda 18.10.-29.10.2021
Odbor správních činností – odd.občanských průkazů a cest.dokladů P. Kšanda 18.10.-29.10.2021
Archiv města Plzně P. Kšanda 18.10.-29.10.2021
Zastupitelstvo MMP P. Kšanda 18.10.-29.10.2021
Rada MMP P. Kšanda 18.10.-29.10.2021
Nadace 700 let města Plzně P. Kolářík 18.10.-29.10.2021
ODBOR STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE P. Kolářík 18.10.-29.10.2021
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB P. Kolářík 18.10.-29.10.2021
kancelář ředitele ÚŘAD SLUŽEB OBYVATELSTVU P. Kolářík 18.10.-29.10.2021
ODBOR školství, mládeže a tělovýchovy P. Kolářík 18.10.-29.10.2021
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ P. Kolářík 18.10.-29.10.2021
ODBOR KULTURY P. Kolářík 18.10.-29.10.2021
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE P. Kolářík 18.10.-29.10.2021
ODBOR Krizového řízení P. Kolářík 18.10.-29.10.2021
ODBOR KONTROLY P. Kolářík 18.10.-29.10.2021
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU P. Kolářík 18.10.-29.10.2021
ODBOR SPORTU P. Kolářík 18.10.-29.10.2021
ODBOR PREZENTACE A MARKETINGU P. Kolářík 18.10.-29.10.2021
ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ L. Lieser 18.10.-12.11.2021
KANCELÁŘ ŘEDITELKY EÚ J. Trávník 18.10.-12.11.2021
ODBOR FINANCOVÁNÍ A ROZPOČTU J. Trávník 18.10.-12.11.2021
ODBOR ÚČTOVÁNÍ A DANÍ J. Trávník 18.10.-12.11.2021
ODBOR PRODEJE MAJETKU J. Trávník 18.10.-12.11.2021
KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ J. Trávník 18.10.-12.11.2021
ODBOR DOPRAVY J. Trávník 18.10.-12.11.2021
ODBOR BYTOVÝ J. Trávník 18.10.-12.11.2021
ODBOR ROZVOJE A PLÁNOVÁNÍ J. Trávník 18.10.-12.11.2021
Odbor správních činností – oddělení správní J. Trávník 18.10.-12.11.2021
ODBOR NABÝVÁNÍ MAJETKU L. Lieser 18.10.-12.11.2021
ODBOR EVIDENCE MAJETKU L. Lieser 18.10.-12.11.2021
ODBOR INVESTIC J. Trávník 18.10.-12.11.2021
ODBOR  SPRÁVY INFRASTRUKTURY M. Wolmut 18.10.-12.11.2021
ODBOR  REGISTRU VOZIDEL A ŘIDIČU V. Kobes 18.10.-5.11.2021
Odbor správních činností – oddělení dopravních přestupků V. Kobes 18.10.-5.11.2021
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD J. Daněk 1.11.-12.11.2021
Úřad městského obvodu Plzeň 1 + technici MO1 – sklad a vlastní Vilém Rottenborn 18.10.-22.10.2021
Úřad městského obvodu Plzeň 2 + technici MO2 – sklad a vlastní Petr Bejm 8.11.-12.11.2021
Úřad městského obvodu Plzeň 3 + technici MO3 – sklad a vlastní M. Baláž 1.11.-5.11.2021
Úřad městského obvodu Plzeň 4 + technici MO4 – sklad a vlastní Josef Kubát 25.10.-29.10.2021
Úřad městského obvodu Plzeň 5 Milan Řeháček 18.10.-29.10.2021
Úřad městského obvodu Plzeň 6 Milan Řeháček 18.10.-29.10.2021
Úřad městského obvodu Plzeň 7 Milan Řeháček 18.10.-29.10.2021
Úřad městského obvodu Plzeň 8 Milan Řeháček 18.10.-29.10.2021
Úřad městského obvodu Plzeň 9 Milan Řeháček 18.10.-29.10.2021
Úřad městského obvodu Plzeň  10 Milan Řeháček 18.10.-29.10.2021
Správa veřejného statku L. Lieser + J. Trávník 18.10.-12.11.2021
Útvar koncepce a rozvoje Mgr. Jiří Trávník 18.10.-12.11.2021
Útvar koordinace evropských projektů Pavel Kolářík 18.10.-29.10.2021
Divadlo J.K.Tyla Václav Kobes 18.10.-5.11.2021
Divadlo Alfa Milan Řeháček 18.10.-29.10.2021
Divadlo Pod Lampou Milan Řeháček 18.10.-29.10.2021
Městský ústav soc. služeb města Plzně Jan Daněk 1.11.-12.11.2021
Plzeň Turismus P. Kolářík 18.10.-29.10.2021
Plzeň 2015 E. Neumannová 25.10.-29.10.2021
Plzeňská Filharmonie o.p.s. E. Neumannová 25.10.-29.10.2021
Zoologická a botanická zahrada Václav Kobes 18.10.-5.11.2021
Správa  hřbitovů a krematorií města Plzně Pavel Kolářík 18.10.-29.10.2021
Městská policie Jaroslav Jakeš 1.11.-12.11.2021
Knihovna MP J. Čada, M. Wolmut 18.10.-5.11.2021
Dětské Centrum Plzeň, příspěvková organizace Jan Daněk 1.11.-12.11.2021
Obytná zóna Sylván E. Neumannová 25.10.-29.10.2021
Čistá Plzeň s.r.o. E. Neumannová 25.10.-29.10.2021
Vědecko technický park E. Neumannová 25.10.-29.10.2021
Poved E. Neumannová 25.10.-29.10.2021
MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o. a Dominik Centrum servis E. Neumannová 25.10.-29.10.2021
1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
16. základní škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
31. základní škola, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
Tyršova základní škola a mateřská škola  Plzeň, U školy 7, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Benda-Wolmut 18.10.-12.11.2021
2. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
5. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
6. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
7. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
16. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
17. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
21. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
22. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
23. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
24. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
25. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
27. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
31. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
32. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
33. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
37. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
38. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
44. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
46. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
49. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
50. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
51. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
54. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
55. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
56. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
57. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
60. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
61. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
63. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
64. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
70. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
78. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
80. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
81. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
87. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
89. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
90. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
91. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
Mateřská škola Křimice B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
Mateřská škola Plzeň-Lhota B. Horais ml. 18.10.-12.11.2021
10. Školní jídelna J. Benda 18.10.-12.11.2021
11. Školní jídelna M. Wolmut 18.10.-12.11.2021
AMS E. Neumannová 25.10.-29.10.2021
Inventář (vyjma počítačů) E. Scholzová 18.10.-12.11.2021
Sklad techniky – Dominikánská 4 Horais 8.11.-12.11.2021
Sklad techniky – Cukrovarská 23D Horais 8.11.-12.11.2021
Sklad techniky – Škroupova 5 + technici SKR5 L. Lieser 18.10.-12.11.2021
Servery a aktivní prvky, JKP, OPS infrastruktura 18.10.-12.11.2021
Odpovědná osoba 196 – Technika Škroupova 5 a Jagellonská 8 L. Lieser 18.10.-12.11.2021
Odp. osoba 200 – technika D4, Budovy Cukrovarská, Vodárna (technici) Čada ml. 18.10.-12.11.2021
Odpovědná osoba 219 – technici Cukrovarská 19 + sklad M. Nozar , Růžička 18.10.-12.11.2021
Odpovědná osoba 230 – Mobilní telefony J.Juroško 18.10.-12.11.2021
Odpovědná osoba 220 – Sklad Klatovská 90 – MUSS Jan Daněk 1.11.-12.11.2021
Sklad technika MO1 V. Rottenborn 18.10.-22.10.2021
Sklad technika MO2 Petr Bejm 8.11.-12.11.2021
Sklad technika MO3 M. Baláž 1.11.-5.11.2021
Sklad technika MO4 Josef Kubát 25.10.-29.10.2021
Odpovědná osoba 231 – Drony Šmíd 19.10.-23.10.2021
Odpovědná osoba 232 -učební pomůcky Kupilíková 1.11.-12.11.2021
Odp. osoba 233 – dronet Cholinský 1.11.-12.11.2021


Další novinky
24. 7. 2021

Registrace do kroužků v Centru robotiky spuštěna

Léto je v plném proudu, ale už teď je dobré myslet na podzim…🍁🍂🍂 Naše Centrum robotiky, místo plné poznání a zábavy pro všechny malé vědátory, spustilo přihlašování...
16. 3. 2021

Drony SIT v časopise Moderní obec

Spolupráce našich kolegů z Drony SIT s integrovaným záchranným systémem – to je téma článku, který můžete najít v březnovém vydání časopisu Moderní obec. Redaktorům jsme...
24. 4. 2022

VIDEO – Jak jde rekonstrukce TechTower?

My už se jednoduše nemůžeme dočkat! Prvního února 2023 otevře svoje brány jedinečný technologický park TechTower v Plzni na Slovanech. Na to si ještě chvíli budeme muset počkat, my...


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.


Naše projekty