Inventarizace majetku 2019 – výpočetní technika a SW

Ve dnech od 21.10.2019 až 15.11.2019 proběhne inventarizace majetku – výpočetní technika.

Inventarizace bude probíhat pomocí elektronických čtecích zařízení (načtením RFID kódu, nebo čárového kódu ze zařízení).  Z tohoto důvodu musí být technika fyzicky přítomna u uživatele (notebooky,tablety apod..).

Prosíme o součinnost všech uživatelů (zajištění přístupu k technice v případě dovolených, klíče od kanceláře, doprovod technika, apod.)

V případě, že nebude technika v termínech načtena, bude uživatel vyzván k doručení nezkontrolovaného/nenalezeného majetku do Dominikánské 4, k její fyzické kontrole a elektronickému načtení.

Po dobu inventarizace majetku budou omezeny převody majetku, nákupy a instalace nové techniky u uživatelů.

Přibližné termíny, kdy bude pověřený pracovník obcházet se čtecím zařízením výpočetní techniku :

Organizace-Odbor Odpovědný technik Předběžné datum
Kancelář primátora P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
ODBOR PERSONÁLNÍ P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
KANCELÁŘ ŘEDITELE ÚŘADU SPRÁVNÍCH AGEND P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
Kancelář Tajemníka P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
ODBOR PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
Odbor správních činností – odd.občanských průkazů a cest.dokladů P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
Archiv města Plzně P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
Zastupitelstvo MMP P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
Rada MMP P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
Nadace 700 let města Plzně P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
kancelář ředitele ÚŘAD SLUŽEB OBYVATELSTVU P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR školství, mládeže a tělovýchovy P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR KULTURY P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR Krizového řízení P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR KONTROLY P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR SPORTU P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR PREZENTACE A MARKETINGU P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ L. Lieser 21.10.-15.11.2019
KANCELÁŘ ŘEDITELKY EÚ J. Trávník 21.10.-15.11.2019
ODBOR FINANCOVÁNÍ A ROZPOČTU J. Trávník 21.10.-15.11.2019
ODBOR ÚČTOVÁNÍ A DANÍ J. Trávník 21.10.-15.11.2019
ODBOR PRODEJE MAJETKU J. Trávník 21.10.-15.11.2019
KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ J. Trávník 21.10.-15.11.2019
ODBOR DOPRAVY J. Trávník 21.10.-15.11.2019
ODBOR BYTOVÝ J. Trávník 21.10.-15.11.2019
ODBOR ROZVOJE A PLÁNOVÁNÍ J. Trávník 21.10.-15.11.2019
Odbor správních činností – oddělení správní J. Trávník 21.10.-15.11.2019
ODBOR NABÝVÁNÍ MAJETKU L. Lieser 21.10.-15.11.2019
ODBOR EVIDENCE MAJETKU L. Lieser 21.10.-15.11.2019
ODBOR INVESTIC J. Trávník 21.10.-15.11.2019
ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY M. Wolmut 21.10.-15.11.2019
ODBOR REGISTRU VOZIDEL A ŘIDIČU V. Kobes 21.10.-15.11.2019
Odbor správních činností – oddělení dopravních přestupků V. Kobes 21.10.-15.11.2019
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD J. Daněk 4.11.-15.11.2019
Úřad městského obvodu Plzeň 1 + technici MO1 – sklad a vlastní Vilém Rottenborn 21.10.-1.11.2019
Úřad městského obvodu Plzeň 2 + technici MO2 – sklad a vlastní Petr Bejm 21.10.-1.11.2019
Úřad městského obvodu Plzeň 3 + technici MO3 – sklad a vlastní M. Baláž 21.10.-1.11.2019
Úřad městského obvodu Plzeň 4 + technici MO4 – sklad a vlastní Josef Kubát 21.10.-1.11.2019
Úřad městského obvodu Plzeň 5 Milan Řeháček 4.11.-15.11.2019
Úřad městského obvodu Plzeň 6 Milan Řeháček 4.11.-15.11.2019
Úřad městského obvodu Plzeň 7 Milan Řeháček 4.11.-15.11.2019
Úřad městského obvodu Plzeň 8 Milan Řeháček 4.11.-15.11.2019
Úřad městského obvodu Plzeň 9 Milan Řeháček 4.11.-15.11.2019
Úřad městského obvodu Plzeň   10 Milan Řeháček 4.11.-15.11.2019
Správa veřejného statku L. Lieser + J. Trávník 21.10.-15.11.2019
Útvar koncepce a rozvoje Mgr. Jiří Trávník 21.10.-15.11.2019
Útvar koordinace evropských projektů Pavel Kolářík 21.10.-1.11.2019
Divadlo J.K.Tyla Václav Kobes 21.10.-15.11.2019
Divadlo Alfa Milan Řeháček 4.11.-15.11.2019
Divadlo Pod Lampou Milan Řeháček 4.11.-15.11.2019
Městský ústav soc. služeb města Plzně Jan Daněk 4.11.-15.11.2019
Plzeň Turismus P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
Plzeň 2015 E. Neumannová 11.11.-15.11.2019
Plzeňská Filharmonie o.p.s. E. Neumannová 11.11.-15.11.2019
Zoologická a botanická zahrada Václav Kobes 21.10.-15.11.2019
Správa hřbitovů a krematorií města Plzně Pavel Kolářík 21.10.-1.11.2019
Městská policie Jaroslav Jakeš 4.11.-8.11.2019
Knihovna MP V. Kobes 21.10.-15.11.2019
Dětské Centrum Plzeň, příspěvková organizace Jan Daněk 4.11.-15.11.2019
Obytná zóna Sylván E. Neumannová 11.11.-15.11.2019
Čistá Plzeň s.r.o. E. Neumannová 11.11.-15.11.2019
Vědecko technický park E. Neumannová 11.11.-15.11.2019
Poved E. Neumannová 11.11.-15.11.2019
MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o. a Dominik Centrum servis E. Neumannová 11.11.-15.11.2019
1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
16. základní škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
31. základní škola, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U školy 7, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
2. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
5. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
6. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
7. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
16. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
17. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
21. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
22. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
23. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
24. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
25. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
27. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
29. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
31. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
32. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
33. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
37. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
38. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
44. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
46. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
49. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
50. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
51. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
54. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
55. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
56. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
57. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
60. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
61. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
63. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
64. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
70. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
78. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
80. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
81. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
87. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
89. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
90. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
91. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
Mateřská škola Křimice B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
Mateřská škola Plzeň-Lhota B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
10. Školní jídelna J. Benda 21.10.-15.11.2019
11. Školní jídelna M. Wolmut 21.10.-15.11.2019
Inventář (vyjma počítačů) E. Scholzová 21.10.-15.11.2019
Odpovědná osoba 196 – Technika Škroupova 5 a Jagellonská 8 L. Lieser 21.10.-15.11.2019
Odp. osoba 200 – technika D4, Budovy Cukrovarská, Vodárna (technici) Jakeš 4.11.-15.11.2019
Odpovědná osoba 230 – Mobilní telefony J.Juroško 21.10.-15.11.2019
Odpovědná osoba 231 – Drony Bouček 28.10.-8.11.2019
Odpovědná osoba 232 -učební pomůcky Kupilíková 11.11.-15.11.2019
Odp. osoba 233 – dronet Cholinský 21.10.-25.10.2019
Další novinky
2. 5. 2019

Darovali jsme použité počítače do Afriky

Několik desítek počítačů a dalších komponentů darovala Správa Informačních Technologií do africké Keni. Funkční použitá technika, která byla v západočeské metropoli již...
25. 7. 2019

Úspěch v Madridu na AngelHack

Pod značkou SIT Port pracujeme s komunitou 16+. Vytváříme prostředí, v kterém dokážeme proměňovat nápady nadaných, mladých lidí do vzniku budoucích inovativních firem, které budou...
8. 10. 2019

Posviť si na budoucnost 2019

Správa informačních technologií města Plzně třetím rokem spolupořádá veletrh vzdělávání a kariérního poradenství Posviť si na budoucnost. Festival se letos odehraje 18. a 19....


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.


Naše projekty