Inventarizace majetku 2019 – výpočetní technika a SW

Ve dnech od 21.10.2019 až 15.11.2019 proběhne inventarizace majetku – výpočetní technika.

Inventarizace bude probíhat pomocí elektronických čtecích zařízení (načtením RFID kódu, nebo čárového kódu ze zařízení).  Z tohoto důvodu musí být technika fyzicky přítomna u uživatele (notebooky,tablety apod..).

Prosíme o součinnost všech uživatelů (zajištění přístupu k technice v případě dovolených, klíče od kanceláře, doprovod technika, apod.)

V případě, že nebude technika v termínech načtena, bude uživatel vyzván k doručení nezkontrolovaného/nenalezeného majetku do Dominikánské 4, k její fyzické kontrole a elektronickému načtení.

Po dobu inventarizace majetku budou omezeny převody majetku, nákupy a instalace nové techniky u uživatelů.

Přibližné termíny, kdy bude pověřený pracovník obcházet se čtecím zařízením výpočetní techniku :

Organizace-Odbor Odpovědný technik Předběžné datum
Kancelář primátora P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
ODBOR PERSONÁLNÍ P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
KANCELÁŘ ŘEDITELE ÚŘADU SPRÁVNÍCH AGEND P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
Kancelář Tajemníka P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
ODBOR PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
Odbor správních činností – odd.občanských průkazů a cest.dokladů P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
Archiv města Plzně P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
Zastupitelstvo MMP P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
Rada MMP P. Kšanda 21.10.-25.10.2019
Nadace 700 let města Plzně P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
kancelář ředitele ÚŘAD SLUŽEB OBYVATELSTVU P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR školství, mládeže a tělovýchovy P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR KULTURY P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR Krizového řízení P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR KONTROLY P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR SPORTU P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR PREZENTACE A MARKETINGU P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ L. Lieser 21.10.-15.11.2019
KANCELÁŘ ŘEDITELKY EÚ J. Trávník 21.10.-15.11.2019
ODBOR FINANCOVÁNÍ A ROZPOČTU J. Trávník 21.10.-15.11.2019
ODBOR ÚČTOVÁNÍ A DANÍ J. Trávník 21.10.-15.11.2019
ODBOR PRODEJE MAJETKU J. Trávník 21.10.-15.11.2019
KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ J. Trávník 21.10.-15.11.2019
ODBOR DOPRAVY J. Trávník 21.10.-15.11.2019
ODBOR BYTOVÝ J. Trávník 21.10.-15.11.2019
ODBOR ROZVOJE A PLÁNOVÁNÍ J. Trávník 21.10.-15.11.2019
Odbor správních činností – oddělení správní J. Trávník 21.10.-15.11.2019
ODBOR NABÝVÁNÍ MAJETKU L. Lieser 21.10.-15.11.2019
ODBOR EVIDENCE MAJETKU L. Lieser 21.10.-15.11.2019
ODBOR INVESTIC J. Trávník 21.10.-15.11.2019
ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY M. Wolmut 21.10.-15.11.2019
ODBOR REGISTRU VOZIDEL A ŘIDIČU V. Kobes 21.10.-15.11.2019
Odbor správních činností – oddělení dopravních přestupků V. Kobes 21.10.-15.11.2019
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD J. Daněk 4.11.-15.11.2019
Úřad městského obvodu Plzeň 1 + technici MO1 – sklad a vlastní Vilém Rottenborn 21.10.-1.11.2019
Úřad městského obvodu Plzeň 2 + technici MO2 – sklad a vlastní Petr Bejm 21.10.-1.11.2019
Úřad městského obvodu Plzeň 3 + technici MO3 – sklad a vlastní M. Baláž 21.10.-1.11.2019
Úřad městského obvodu Plzeň 4 + technici MO4 – sklad a vlastní Josef Kubát 21.10.-1.11.2019
Úřad městského obvodu Plzeň 5 Milan Řeháček 4.11.-15.11.2019
Úřad městského obvodu Plzeň 6 Milan Řeháček 4.11.-15.11.2019
Úřad městského obvodu Plzeň 7 Milan Řeháček 4.11.-15.11.2019
Úřad městského obvodu Plzeň 8 Milan Řeháček 4.11.-15.11.2019
Úřad městského obvodu Plzeň 9 Milan Řeháček 4.11.-15.11.2019
Úřad městského obvodu Plzeň   10 Milan Řeháček 4.11.-15.11.2019
Správa veřejného statku L. Lieser + J. Trávník 21.10.-15.11.2019
Útvar koncepce a rozvoje Mgr. Jiří Trávník 21.10.-15.11.2019
Útvar koordinace evropských projektů Pavel Kolářík 21.10.-1.11.2019
Divadlo J.K.Tyla Václav Kobes 21.10.-15.11.2019
Divadlo Alfa Milan Řeháček 4.11.-15.11.2019
Divadlo Pod Lampou Milan Řeháček 4.11.-15.11.2019
Městský ústav soc. služeb města Plzně Jan Daněk 4.11.-15.11.2019
Plzeň Turismus P. Kolářík 21.10.-1.11.2019
Plzeň 2015 E. Neumannová 11.11.-15.11.2019
Plzeňská Filharmonie o.p.s. E. Neumannová 11.11.-15.11.2019
Zoologická a botanická zahrada Václav Kobes 21.10.-15.11.2019
Správa hřbitovů a krematorií města Plzně Pavel Kolářík 21.10.-1.11.2019
Městská policie Jaroslav Jakeš 4.11.-8.11.2019
Knihovna MP V. Kobes 21.10.-15.11.2019
Dětské Centrum Plzeň, příspěvková organizace Jan Daněk 4.11.-15.11.2019
Obytná zóna Sylván E. Neumannová 11.11.-15.11.2019
Čistá Plzeň s.r.o. E. Neumannová 11.11.-15.11.2019
Vědecko technický park E. Neumannová 11.11.-15.11.2019
Poved E. Neumannová 11.11.-15.11.2019
MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o. a Dominik Centrum servis E. Neumannová 11.11.-15.11.2019
1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
16. základní škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
31. základní škola, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U školy 7, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace Benda-Wolmut 21.10.-15.11.2019
2. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
5. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
6. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
7. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
16. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
17. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
21. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
22. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
23. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
24. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
25. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
27. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
29. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
31. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
32. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
33. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
37. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
38. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
44. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
46. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
49. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
50. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
51. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
54. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
55. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
56. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
57. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
60. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
61. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
63. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
64. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
70. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
78. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
80. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
81. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
87. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
89. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
90. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
91. mateřská škola Plzeň B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
Mateřská škola Křimice B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
Mateřská škola Plzeň-Lhota B. Horais ml. 21.10.-15.11.2019
10. Školní jídelna J. Benda 21.10.-15.11.2019
11. Školní jídelna M. Wolmut 21.10.-15.11.2019
Inventář (vyjma počítačů) E. Scholzová 21.10.-15.11.2019
Odpovědná osoba 196 – Technika Škroupova 5 a Jagellonská 8 L. Lieser 21.10.-15.11.2019
Odp. osoba 200 – technika D4, Budovy Cukrovarská, Vodárna (technici) Jakeš 4.11.-15.11.2019
Odpovědná osoba 230 – Mobilní telefony J.Juroško 21.10.-15.11.2019
Odpovědná osoba 231 – Drony Bouček 28.10.-8.11.2019
Odpovědná osoba 232 -učební pomůcky Kupilíková 11.11.-15.11.2019
Odp. osoba 233 – dronet Cholinský 21.10.-25.10.2019
Další novinky
22. 4. 2019

Rozvíjíme talenty

Jak vidíme budoucnost? Děti a učitelé budou pracovat s technologiemi, které dnes ještě neznáme, způsobem, který bude posouvat inspiraci a vzdělání do nové dimenze. Naroste procento...
8. 10. 2019

Posviť si na budoucnost 2019

Správa informačních technologií města Plzně třetím rokem spolupořádá veletrh vzdělávání a kariérního poradenství Posviť si na budoucnost. Festival se letos odehraje 18. a 19....
14. 6. 2019

Dron pro HZS

Odborníci Správy informačních technologií města Plzně (SITMP) ve spolupráci s vědci z Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) při Fakultě elektrotechnické (FEL)...


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.


Naše projekty