Crash Inspektor – aplikace pro dopravní policii

Náš úsek Drony SIT od roku 2021 úzce spolupracuje s dopravní policií na celém území Plzeňského kraje. Vyjíždí k nejzávažnějším dopravním nehodám společně s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému. Pro potřeby policie pořizují drony snímky z místa dopravní nehody. Protože je potřeba událost zaznamenat a s daty dále pracovat, vymysleli kolegové aplikaci Crash Inspektor.

Crash Inspektor je schopný zobrazovat i velmi náročná data relativně jednoduše a rychle, bez ztráty na kvalitě a s přesností na jednotky centimetrů. Každý bod či pixel má jasné GPS souřadnice a poskytuje tak přesný záznam z místa nehody nejen pro potřeby policistů, ale třeba i pro soudní znalce a další účastníky řízení. V těchto záznamech mohou policisté měřit vzdálenosti, zadávat kóty, popisovat a označovat místa či stopy. V aplikaci je možné vygenerovat protokol o nehodě v podobě a formátu, jaký policie potřebuje.

 

Jaký je cíl projektu:

  • poskytnout pomoc policii při zásahu u vážných dopravních nehod,
  • vytvořit záznam dokumentující dopravní nehodu,
  • zjednodušit možnosti zápisu a práci se záznamem.

 

Jaký je výsledek projektu:

  • vytvoření aplikace Crash Inspektor,
  • vznik přesného záznamu z nehody a jeho použití v důkazním řízení,
  • další rozvoj aplikace.


Praxe policistů ukázala, jak by se dala aplikace dál rozvíjet, aby byla jejich práce efektivnější. Proto přidali dronaři do appky takzvané GISové vrsty. Jimi se dají zobrazit následující informace:

  • dopravní značení – zobrazí přesné umístění dopravní značky, čímž lze lépe určit viníka dopravní nehody,
  • značení ulic – usnadní komunikaci zapojených složek, rovnou lze jmenovat konkrétní ulici.

V roce 2023 přišlo další vylepšení Inspektora v podobě vrstvy bodů s přesným zaměřením. To jsou pevně stanovené body v terénu jako rohy budov nebo sloupy elektrického vedení a slouží jako výchozí body při měření. K ukázání těchto přesně zaměřených míst v prostoru nehody dronaři vyvinuli vlastní mobilní aplikaci.Samozřejmostí v Crash Inspektorovi je vytvoření nástroje pro zákresy a úpravy v záznamu (různé druhy zvýraznění, fonty, odrážky,…). Policisté mohou ve snímku označovat stopy, brzdné dráhy a další potřebné informace. Vše slouží k detailnějšímu popisu události. Záznam z Crash Inspektora je opatřen měřítkem pro danou oblast a podpisem osoby, která ho vytvořila. To usnadní i následnou komunikaci mezi osobami, které se dále na vyšetřování podílejí.

Více informací o aplikaci Crash Inspektor nabízí web kolegů z úseku Drony SIT.Další projekty
26. 8. 0207

Elektronický Portál Občana EPO

Elektronický Portál Občana (EPO) zjednodušuje občanům a podnikatelům řešení tzv. životních situací, kterých je v Plzni téměř dvě stě. Úvodní stránka portálu nabízí rychlý...
6. 3. 2023

Testovací polygon – řešení pro autonomní mobilitu

Od prosince 2022 pracujeme na projektu s názvem Testovací polygon pro autonomní mobilitu Statutárního města Plzně. Jeho smyslem je vytvoření polygonu, tj. živé laboratoře – pro...
19. 9. 2019

Plzeň součástí aplikace Záchranka

Jaký je cíl projektu: Zlepšit informovanost obyvatel Plzně v krizových situacích, které mají bezprostřední vliv na jejich život a zdraví Pomocí efektivního informování předejít...


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.