Monitorovací vozidlo pro kontrolu parkovného

Nové moderní technologie s podporou umělé inteligence jsme se rozhodli využít i v projektu monitorovacího vozidla pro kontrolu parkovného. Město Plzeň ho využije jako další způsob kontroly parkování. Testování probíhá v parkovací zóně A, poté se přesune i do zóny B. V budoucnu se provoz vozu rozšíří i do zbývajících částí města. Vozidlo zakoupily Plzeňské městské dopravní podniky, technickou podporu systému poskytuje právě naše Správa informačních technologií města Plzně.

Jaký je cíl projektu:

  • Zefektivnit systém kontroly parkovného (s ohledem na rozšíření zpoplatněných parkovacích zón a s tím související zvýhodňování rezidentů).
  • Umožnit městské policii přesunout strážníky na výkon jiných činností.

 

Jaký je výsledek projektu:

  • Rychlejší a efektivnější odhalování neoprávněně odstavených vozidel (parkování bez oprávnění, v rezidenčních zónách, křižovatce, zastávce atd.).
  • Častější provedení kontrol při dodržování minimálního času na nákup oprávnění.
  • Zpracování dat přímo ve vozidle pomocí on-line připojení přes datovou kartu.
  • Díky datům z GIS města Plzně vozidlo ověřuje skutečný stav na komunikaci a může ohlásit nesrovnalosti (např. chybějící dopravní značku).
  • Vozidlo provádí komplexní statistiku projetých úseků.
  • Data jsou uchována pro následnou analýzu stavu parkování při dodržování anonymizace registračních značek.


Systém kontroly v elektromobilu značky Nissan NV 200 ovládají dva počítače. Systém je zcela autonomní bez nutné přítomnosti technika. Ve vozidle je tak pouze řidič, který projíždí předem danou trasu. Na automobil umístili technici šest kamer (čtyři u řidiče, dvě vzadu), které snímají registrační značky po obou stranách vozovky. Systém obsahuje i GPS anténu pro přesnou identifikaci polohy. Potřebné vstupy o dopravě jsme získali z Geografického informačního systému města Plzně (GIS). Jde o popis úseků komunikací, jejich délky a typy, popisy dopravních značek a jejich umístění.

Systémy ve voze pomocí umělé inteligence vyhodnotí, která vozidla či motocykly nemají zaplacené parkovné, a data odešlou na městskou policii. Zpracovatel (tedy strážník) zaslané snímky zkontroluje a vyhodnotí, zda jsou průkazné pro vypracování oznámení o podezření ze spáchání dopravního přestupku. Pokud je vše v pořádku, spis elektronicky odešle datovou cestou, a to na věcně a místně příslušný správní orgán, což je v těchto případech Odbor správních činností Magistrátu města Plzně. Informaci o přestupku majitel vozidla obdrží do datové nebo poštovní schránky.

Další projekty
2. 8. 2018

Tichá linka

Město nabízí neslyšícím lidem novou službu, pomůže jim v komunikaci na...
28. 12. 2021

Dokovací stanice pro kamery IZS

Jaký je cíl projektu: Vytvoření aplikace pro automatickou synchronizaci dokovací stanice do které je po výjezdu zásahového týmu připojena kamera/kamery zasahujících hasičů, tak aby...
25. 7. 2019

Digitální dvojče – projekt DUET (HORIZON 2020)

Plzeň získá takzvané digitální dvojče, jež vychází z přesného 3D modelu města. V rámci něj bude možné efektivně modelovat situace, které mohou v krajské metropoli nastat. Jde o...


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.