Monitorovací vozidlo pro kontrolu parkovného

Nové moderní technologie s podporou umělé inteligence jsme se rozhodli využít i v projektu monitorovacího vozidla pro kontrolu parkovného. Město Plzeň ho využije jako další způsob kontroly parkování. Testování probíhá v parkovací zóně A, poté se přesune i do zóny B. V budoucnu se provoz vozu rozšíří i do zbývajících částí města. Vozidlo zakoupily Plzeňské městské dopravní podniky, technickou podporu systému poskytuje právě naše Správa informačních technologií města Plzně.

Jaký je cíl projektu:

  • Zefektivnit systém kontroly parkovného (s ohledem na rozšíření zpoplatněných parkovacích zón a s tím související zvýhodňování rezidentů).
  • Umožnit městské policii přesunout strážníky na výkon jiných činností.

 

Jaký je výsledek projektu:

  • Rychlejší a efektivnější odhalování neoprávněně odstavených vozidel (parkování bez oprávnění, v rezidenčních zónách, křižovatce, zastávce atd.).
  • Častější provedení kontrol při dodržování minimálního času na nákup oprávnění.
  • Zpracování dat přímo ve vozidle pomocí on-line připojení přes datovou kartu.
  • Díky datům z GIS města Plzně vozidlo ověřuje skutečný stav na komunikaci a může ohlásit nesrovnalosti (např. chybějící dopravní značku).
  • Vozidlo provádí komplexní statistiku projetých úseků.
  • Data jsou uchována pro následnou analýzu stavu parkování při dodržování anonymizace registračních značek.


Systém kontroly v elektromobilu značky Nissan NV 200 ovládají dva počítače. Systém je zcela autonomní bez nutné přítomnosti technika. Ve vozidle je tak pouze řidič, který projíždí předem danou trasu. Na automobil umístili technici šest kamer (čtyři u řidiče, dvě vzadu), které snímají registrační značky po obou stranách vozovky. Systém obsahuje i GPS anténu pro přesnou identifikaci polohy. Potřebné vstupy o dopravě jsme získali z Geografického informačního systému města Plzně (GIS). Jde o popis úseků komunikací, jejich délky a typy, popisy dopravních značek a jejich umístění.

Systémy ve voze pomocí umělé inteligence vyhodnotí, která vozidla či motocykly nemají zaplacené parkovné, a data odešlou na městskou policii. Zpracovatel (tedy strážník) zaslané snímky zkontroluje a vyhodnotí, zda jsou průkazné pro vypracování oznámení o podezření ze spáchání dopravního přestupku. Pokud je vše v pořádku, spis elektronicky odešle datovou cestou, a to na věcně a místně příslušný správní orgán, což je v těchto případech Odbor správních činností Magistrátu města Plzně. Informaci o přestupku majitel vozidla obdrží do datové nebo poštovní schránky.

Další projekty
22. 1. 2019

Plzeň – analýza satelitních snímků

Ve spolupráci s World from Space s.r.o. jsme realizovali analýzu satelitních dat města Plzně. Jde o pilotní projekt, ve kterém jsme si chtěli ověřit, jaká data a s jakou vypovídající...
26. 6. 2017

Free Wi-Fi

Plzeň rozšířila wifi zdarma na další veřejná místa, počet lokalit výrazně vzrostl. Už na více než dvaceti veřejných místech v Plzni zavedlo město pro občany bezplatné připojení...
11. 10. 2023

Crash Inspektor – aplikace pro dopravní policii

Náš úsek Drony SIT od roku 2021 úzce spolupracuje s dopravní policií na celém území Plzeňského kraje. Vyjíždí k nejzávažnějším dopravním nehodám společně s dalšími...


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.