Elektronický Portál Občana EPO

Elektronický Portál Občana (EPO) přináší občanům možnost elektronického podání prostřednictvím online interaktivních formulářů. Portál umožní občanům vytvoření uživatelského účtu, potom jsou zadané registrační údaje použity pro předvyplnění interaktivních formulářů. Registrovaný uživatel získá také přehled o učiněných elektronických podáních. Portál dále poskytuje občanům informaci o stavu svého účtu u vybraných agend.Jaký je cíl projektu:

Zjednodušit občanům „vyřizování věcí“ na úřadu.

Jaký je výsledek projektu:

EPO (Elektronický Portál Občana) je nástroj, který umožňuje elektronické podání na úřadě. Cílem je snížit zatížení občana návštěvami na úřadě a umožnit řešení životních situací (vyřizování věcí na úřadu) elektronicky, online, bez nutnosti fyzické návštěvy.

web města – srozumitelný popis jak, kde, kdy vyřídím na úřadě co potřebuji

formuláře, podání přes  EPO. Zde si klient již dnes může:

 • Předvyplnit a vytisknout formulář pro elektronické podání
 • Učinit elektronické podání datovou schránkou, nebo ověřeným elektronickým podpisem (na úřad nemusí)
 • Provést registraci, následuje ověření na úřadě
 • S ověřením má online přístup k šesti agendám (poplatek ze psů; za odpad; z ubytovací kapacity; za užívání veřejného prostranství; nájem pozemků, nájem bytů a nebytových prostor)
 • v neposlední řadě došlo ke konsolidaci formulářů přes celé město a neliší se tak obvod od obvodu atd.


objednání se na přepážku k úředníkovi pomocí online formuláře www.uradbezcekani.cz (jsou zde dostupné informace o vytíženosti přepážek = víte kdy jsou fronty)

Plánovaný rozvoj:

 • Rozšíření portálu o přijetí online (pravidelné) platby, inkasa
 • Modul notifikace ohledně aktualizací (vytvoření nového předpisu, blížící se splatnost předpisu, upomínka o nezaplacení ve lhůtě)
 • Doplnění nových agend na portálu (agendy městských organizací, daňového úřadu), jedno místo přístupu, rozsáhlá integrace agend
 • Propojení v současnosti stand-alone portálů městských organizací
 • Rozšíření autentizačních metod na portálu (integrace na systém ISDS)
 • Rozšíření míst k provedení identifikace občana (městské obvody)
 • Provázání el. formuláře s mapovým podkladem (žádosti spojené s definováním místa)

Projekt realizuje Správa Informačních Technologií města Plzně
Další projekty
22. 11. 2017

Síť internetu věcí

Jako první město v ČR jsme zprovoznili Síť internetu věcí (IoT), kterou využíváme primárně pro podporu vzdělávání, vývoje a...
22. 5. 2018

Stadionová WiFi FC Viktoria Plzeň

Plzeň Sport Wi-Fi je speciální stadiónová wifi, kterou může využívat každý návštěvník městského fotbalového...
14. 8. 2019

Satelitní analýza plzeňského ovzduší

V roce 2018 jsme začali spolupracovat s úspěšným startupem World from Space na analýzách satelitních snímků. První projekt byl zaměřen na teplotní klima ve městě – webová...


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: http://sd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.


Naše projekty