Elektronický Portál Občana EPO

Elektronický Portál Občana (EPO) přináší občanům možnost elektronického podání prostřednictvím online interaktivních formulářů. Portál umožní občanům vytvoření uživatelského účtu, potom jsou zadané registrační údaje použity pro předvyplnění interaktivních formulářů. Registrovaný uživatel získá také přehled o učiněných elektronických podáních. Portál dále poskytuje občanům informaci o stavu svého účtu u vybraných agend.Jaký je cíl projektu:

Zjednodušit občanům „vyřizování věcí“ na úřadu.

Jaký je výsledek projektu:

EPO (Elektronický Portál Občana) je nástroj, který umožňuje elektronické podání na úřadě. Cílem je snížit zatížení občana návštěvami na úřadě a umožnit řešení životních situací (vyřizování věcí na úřadu) elektronicky, online, bez nutnosti fyzické návštěvy.

web města – srozumitelný popis jak, kde, kdy vyřídím na úřadě, co potřebuji

formuláře, podání přes  EPO. Zde si klient již dnes může:

 • Předvyplnit a vytisknout formulář pro elektronické podání
 • Učinit elektronické podání datovou schránkou, nebo ověřeným elektronickým podpisem (na úřad nemusí)
 • Provést registraci, následuje ověření na úřadě
 • S ověřením má online přístup k šesti agendám (poplatek za psy; za odpad; z ubytovací kapacity; za užívání veřejného prostranství; nájem pozemků, nájem bytů a nebytových prostor)
 • v neposlední řadě došlo ke konsolidaci formulářů, jejich forma je jednotná pro všechny městské obvody


objednání se na přepážku pomocí online formuláře www.uradbezcekani.cz (jsou zde dostupné informace o vytíženosti přepážek = víte kdy jsou fronty)

Plánovaný rozvoj:

 • Rozšíření portálu o přijetí online (pravidelné) platby, inkasa
 • Modul notifikace ohledně aktualizací (vytvoření nového předpisu, blížící se splatnost předpisu, upomínka o nezaplacení ve lhůtě)
 • Doplnění nových agend na portálu (agendy městských organizací, daňového úřadu), jedno místo přístupu, rozsáhlá integrace agend
 • Propojení v současnosti stand-alone portálů městských organizací
 • Rozšíření autentizačních metod na portálu (integrace na systém ISDS)
 • Rozšíření míst k provedení identifikace občana (městské obvody)
 • Provázání el. formuláře s mapovým podkladem (žádosti spojené s definováním místa)

Projekt realizuje Správa Informačních Technologií města Plzně.

Další projekty
28. 2. 2018

Využití dronů pro inspekce mostů

Umíme drony využívat nejrůznějšími způsoby – inspekce mostu s využitím bezpilotních letadel je rychlejší, přesnější, levnější a jednoznačně...
22. 2. 2019

Web města Plzně

Web města je jedním z důležitých komunikačních kanálů mezi občany a městem. Schopnost informovat, poskytovat informace, pomáhat při řešení životních situací, to jsou klíčové...
19. 6. 2019

Klikací rozpočet města

Jaký je cíl projektu: Zpřístupnit městský rozpočet, ukázat hospodaření města veřejnosti. Jaký je výsledek projektu: Klikací rozpočet města, magistrátu, městských obvodů najdete...


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.


Naše projekty