Standardy

HW standardy

Standardně dodávaná technika HP s 5 let zárukou (mimo LCD, kde je 3 roky záruka) v místě zákazníka v níže uvedené konfiguraci (od dubna 2019)

druh model
Kancelářské PC Desktop typu SFF  procesor Intel min. i5/8GB/256 GB SSD/Win10Pro/5RZ
Výkonné PC Desktop typu Tower procesor Intel min i5/16GB/256 GB SSD/1TB/DVDRW/Win10Pro/5RZ
Integrované PC Stroj typu vše v jednom procesor Intel min.  i5/8GB/256 GB SSD/Win10Pro/5RZ
Monitor širokoúhlý Monitor o úhlopříčce 24″ rozlišení FHD
Monitor pro GIS 27″ Monitor o úhlopříčce 27″ rozlišení QHD
Kancelářský NB 14″/15,6″ vč. dokovací stanice Notebook korporátního typu o velikosti úhlopříčky displeje 14″/15″ dle typu a procesor Intel min.  i5/8GB/256GB SSD/DOCK/Win10Pro/5RZ
Mini PC pro řešení zejména ve školním prostředí Šasi typu mini PC s procesorem Intel min. i5/8GB/256GB SSD/Win10Pro/5RZ
Malý výkonný NB  vč. dokovací stanice Notebook korporátního typu o velikosti úhlopříčky displeje do 14″ s procesorem Intel min.  i5/16GB/256GB SSD/Dock/Win10Pro/5RZ

Ostatní hardware

Je řešen individuálně na základě využití výpočetní techniky pro práci
Týká se scanerů, multifunkční zařízení, speciální barevné tiskárny, kamery, vypalovací zařízení, nestandardní monitory, externí HDD atd.

SW standardy

Software pro MMP, ÚMO a příspěvkové organizace je rozdělen na dvě kategorie:

 1. Software standardy určené pro využití na základních školách
 2. Software standardy určené pro využití na Magistrátu města Plzně, Úřadech městských obvodů a ostatních příspěvkových organizacích.

Důvodem tohoto rozdělení je jak ekonomická část, kdy software pro školy (i mateřské) je jinak oceňován a cena jeho nákupu bývá většinou nižší oproti komerčním programům, které se využívají na ostatních organizacích. Rovněž použití takzvaného freeeware software je jinak licencován pro využití pro školy a jinak komerční sféru nebo domácí použití. Dalším důvodem rozdělení je, že školy využívají jiné portfolio pro výuku, které není a ani nebude nikdy využíváno v ostatních organizacích Magistrátu města Plzně.

Softwarové standardy se revidují minimálně jedenkrát ročně pro opravy, upgrade verzí případně náhrady nebo doplnění.

1. Softwarové standardy pro MMP, UMO a příspěvkové organizace

Software instalovaný vždy na nové PC nebo NB
Windows 10 Pro 64 bit v posledním provozním  buildu
iFaktury PDM ActiveXReplacement
MS Office 2019 + aktualizace
IZarc (komprimační SW)
602 Signer
Loader – SW pro spouštění aplikací
Ashampoo Burning Studio (vypalovací SW)
Adobe Reader v aktuální otestované a schválené verzi pro provozování v prostředí MMP
Antivirový program integrovaný ve Windows 10 – Defender
Java v schválené a otestované verzi pro provoz aplikací v prostředí MMP
602FormFiller
Bit4id – SW pro tokeny
XnView (správce a prohlížeč obrázků)
Microsoft Edge Chromium
Dotnet otestovaná verze
SQL klient Helios
MPC-HC multimediální přehrávač (nejsou nutné kodeky)
602 FormApps Plug-in
XnConvert (konverze foto)
HeliosMSOLEDBDriverforSQL
EdgeWebView
Chrome
ImageGlass
ZOOM
SW IDT pro E-spis

Software povolený SIT MP ale neinstalovaný v základu
Gimp
Free Commander
Mozilla (Firefox) (pouze v případě posouzení ze strany SITMP)
Skype
VNC pro vzdálenou správu
SAP klient v aktuální verzi
Corel (je nutná konzultace z hlediska nákupu)
PSPad
ArcGIS Desktop
ArcGIS Pro
ZScreen
FTP klient filezilla
PDFxChangeViewer

2. Softwarové standardy pro základní školy

Software instalovaný vždy na PC nebo NB

Windows 10 Education (nebo Professional) + MS Office 2019
Antivirový program integrovaný ve Windows 10 – Defender
Microsoft Edge Chromium
Mozilla (Firefox)
Chrome

Licence nakoupené pro všechny školy
Zoner Callisto 5
Zoner Photo Studio 7
Zoner Photo Map – ČR 1:100 000
Terasoft Botanika 2
Terasoft Chemie 1
Terasoft Matematika pro prvňáčky 2
TS Přírodopis 3 – Živočichové a rostliny
TS Přírodopis 4 – Žijí s námi
TS Přírodověda 6
TS Matematika – Slovní úlohy
TS Angličtina hrou 1
TS Angličtina hrou 2
Český jazyk – Pravopis hrou
Fyzika zajímavě – 333 fyzikálních pokusů, námětů a her
Peníze kolem nás – Základy finanční gramotnosti
ASC Rozvrhy
Škola On-Line (základní školy)
Digiškolka nebo Twigsee (mateřské školy)
.

Obecně platná pravidla pro přebírání nově vytvořených nebo plánovaných LAN

Veškeré nově plánované výstavby nebo rozšiřování LAN sítí, které budou součástí počítačové sítě MISNET (nebo počítačové sítě EDU) musí být před jejich realizací konzultovány se SITMP (úsek infrastruktury), aby byla zaručena jejich kompatibilita se stávající počítačovou sítí.

Při přebírání hotového díla od dodavatele zadavatelem (majitelem) bude přítomen pracovník SITMP, který bude garantem :

 • správné zakončení LAN kabeláže v RACK dle projektové dokumentace (úsek infrastruktury)
 • kontrola měřících protokolů LAN kabeláže (úsek infrastruktury)
 • namátková kontrola zakončení a popsání koncových zásuvek (úsek podpory uživatelů)
 • převzetí kopie projektové dokumentace (nejlépe v el. podobě) pro zanesení do evidenčního SW (úsek infrastruktury)
 • o termínu přebírání hotového díla musí majitel nebo zadavatel informovat SITMP7 dní před tímto termínem.

V případě, že je nutné stávající LAN rozšířit pomocí dalších síťových prvků (přepínačů), musí se vždy toto konzultovat se SITMP (úsek infrastruktury), kdy se rozhodne, zda se nasadí řiditelný síťový prvek nebo neřiditelný. Bez vědomí SITMP (úsek infrastruktury) není možné takto LAN upravovat z důvodů možných bezpečnostních rizik a stability LAN. Toto pravidlo platí i pro pracovníky SITMP !

Standardizace pravidel pro ZŠ

LAN sítě

 1. Datová strukturovaná kabeláž je součástí budov a tedy majetkem školy. Z tohoto vyplývá, že veškeré náklady spojené s výstavbou, servisem a případnou obnovou jdou na náklady školy.
 2. Výstavba nových datových sítí podléhá standardům, které definovala SITMP v dokumentu, rkterý byl rezeslán na vedení škol a metodiky ICT.
 3. Každá nová datová síť musí být předána s kompletní dokumentací (pro přenos do elektronické datové mapy nejlépe v elektronické podobě), měřícími protokoly a předávacím protokolem. V případě, že tato datová síť bude určena pro připojení k síti MISNET (PLZEN-EDU), potom součástí protokolu musí být i podpis pracovníka SITMP, který potvrdí splnění všech požadavků určených pro tuto síť.

Software

 1. Veškerý software, který chce škola provozovat, musí být konzultován se SITMP. Hlavní důraz je kladen na splnění licenčních podmínek jednotlivých aplikací, minimalizaci bezpečnostních rizik při jejich provozu a kompatibilitu s ostatními aplikacemi.
 2. Veškerý software instaluje SITMP až po důkladném otestování. Pokud si škola koupí jakýkoliv software bez předchozí konzultace, SITMP neručí za jeho funkčnost v prostředí PLZEN-EDU. U programů, které jsou koupeny v rámci multilicence (zejména výukové programy) je SW instalován na sdílené prostředky pro možné využití na maximálním počtu PC ve škole.
 3. Samostatně spustitelný SW (z flash disků, CD, DVD apod.) je možno spouštět pouze z definovaných složek na lokální výpočetní technice.

Výpočetní technika

 1. Výpočetní technika (PC, NB, LCD) v rámci možností rozpočtu SITMP (jedná se o majetek, který je SITMP, ne základní školy) podléhá automatickému obnovovacímu období, které je u základních škol stanoveno po max. 7 letech
 2. Prostředí PLZEN-EDU je definováno počítači připojenými do domény PLZEN-EDU (windows doména) a sítí, ke které jsou tyto počítače připojeny.
 3. Základní operační systém je pro celé prostředí PLZEN-EDU podmíněn otestováním a schválením ze strany SITMP .
 4. Administrátorská oprávnění nejsou standardně povolena u žádných účtů z důvodu zabezpečení celého prostředí PLZEN-EDU. Práva a povinnosti uživatele jsou detailně popsány ve směrnici QS 42-03.
 5. V případě využívání výpočetní techniky pro výuku jako je instalace OS, nastavování LAN, instalace programů apod., musí být tato technika oddělena od prostředí sítě PLZEN-EDU (týká se i virtuálního prostředí, pokud zde není LAN již v připraveném prostředí zakázána). Připojení mimo prostředí musí být řízeno pomocí řiditelných switch přepínačů, které splňují bezpečnostní pravidla a jejich standard určuje SITMP jako správce celého prostředí
 6. Výpočetní techniku, kterou chce škola využívat jako herní konzole a přístup na Internet v družinách nebo pro práci v zájmových kroužcích musí být striktně oddělena od sítě PLZEN-EDU. Připojení mimo prostředí PLZEN-EDU musí být řízeno pomocí řiditelných switch přepínačů, které splňují bezpečnostní pravidla a jejich standard a konfiguraci určuje SITMP jako správce celého prostředí. Výpočetní technika, která je v majetku SITMP bude pro tyto účely nastavena tak, že bude účet povolen s administrátorským oprávněním a pro obnovu do základního nastavení bude existovat jednoduchý postup, který výpočetní techniku vrátí do prvotní instalace (pro případ napadení virem apod.). Výpočetní technika, která bude využívána pro zájmové kroužky a není nutné zde řešit nadstandardní oprávnění, bude řízena speciálními žákovskými účty s přístupy dle definovaných kroužků. Výpočetní technika, která je vyčleněna pro práci mimo PLZEN-EDU a je majetkem SITMP a její používání a instalace SW, jako i bezpečnostní nastavení (přístup na nevhodné internetové stránky) je následně plně v kompetenci školy a škola si nese odpovědnost za toto nastavení..
 7. Náklady na nestandardní připojení výpočetní techniky (např. řiditelné přepínače pro oddělení sítí) nese škola (v posouzení SITMP je možné se na nákladech podělit) a řešením je nákup zařízení schváleného SITMP formou rozpočtové změny.

Dokumentace související s optimalizací tisku.

1. Srovnávací kalkulačka (pro výpočet vhodného tiskového stroje) (XLSX)

2. Návod na Kyocera ECOSYS M2535DN (PDF)

3. Návod na Kyocera P2135dn (PDF)

4. Smlouva mezi SITMP a dodavatelem (PDF)

Odečet vytištěných stránek – jak na to :

Kyocera_P2135dn (PDF)

Ricoh_MP_C305SPF (PDF)

Kyocera_M2535dn (PDF)

 

Videonávod pro výměnu toneru u tiskárny Kyocera P2135 

Videonávod pro výměnu toneru u tiskárny Kyocera M2535
HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.