Digitální dvojče – projekt DUET (HORIZON 2020)

Plzeň získá takzvané digitální dvojče, jež vychází z přesného 3D modelu města. V rámci něj bude možné efektivně modelovat situace, které mohou v krajské metropoli nastat. Jde o nejrůznější krizové scénáře či provozní stavy týkající se dění v oblasti dopravy, ovzduší, vodních toků, výstavby, urbanismu, ale třeba také zásahů hasičů při požárech, povodních a podobně.

Jaký je cíl projektu:

DUET je zaměřen na vytvoření digitálního dvojčete města a 3D modelu.

Digitální dvojče nám umožní modelovat různé krizové události/stavy a navrhovat pro ně protiopatření, která přinesou efektivnější zvládání těchto událostí s přesahem na zmenšení škod na majetku, záchraně lidských životů, apod.

Další přesah dvojčete a 3d modelu je spojen s rozvojem města, jeho urbanismem, dopravní obsluhou, kvalitou životního prostředí, atd.Jaký je/bude výsledek projektu:

Přínosem projektu DUET pro Plzeň bude získání takzvaného digitálního dvojčete, jež vychází z přesného 3D modelu města. 3D model města a jeho zapojení do vytvářených aplikací umožní efektivně modelovat situace, které mohou v krajské metropoli nastat. Jde o nejrůznější krizové scénáře či provozní stavy týkající se dění v oblasti dopravy, ovzduší, výstavby a urbanismu. 3D model může být užitečný také při zásahů hasičů při požárech, povodních a podobně.

V rámci DUET se město Plzeň dostane zdarma například k výstupům o hlukovém znečištění v Plzni a softwarovým nástrojům pro modelování a vizualizace (například dopravních intenzit a znečištění ovzduší). Vytvářené aplikace pro vizualizaci jsou v rámci projektu vytvářeny nad opensourcovými platformami (tj. levné a přenositelné do jiných měst).

Digitální dvojče můžeme definovat také jako model města v reálném čase, který nám umožňuje modelovat různé situace (z oblasti dopravy, životního prostředí, urbanismu) a odpovědět nám na otázky, co se stane ve skutečném světě. Předpokladem pro správnou práci digitálního dvojčete jsou validní zdrojová data (3D model, dopravní model, data z různých senzorů apod.), jejich důkladné zpracování, správné algoritmy modelování a vytvoření vhodných vizualizací. Výstupy z vytvořených aplikací by se pak měly stát vhodnými podklady pro politickou reprezentaci města, měly by přinést zajímavé informace o řešených problémech a tím tak zlepšit rozhodování zúčastněných stran.

přístup do alfa verze

Do projektu digitálního dvojčete jsou kromě Plzně zapojeny ještě řecké Athény a také belgický region Flandry. Celou tuto problematiku budou společně řešit odborníci napříč Evropskou unií, kromě České republiky se na projektu podílejí partneři z Německa, Řecka, Nizozemska, Velké Británie nebo Belgie.

 

Ocenění evropského projektu DUET

O prospěšnosti projektu hovoří ocenění získané na prestižním kongresu Smart City Expo World konaném v Barceloně 17. listopadu 2021. Duet byl oceněn jako nejlepší technický projekt a byl jediným mezinárodním projektem, který byl v rámci vyhlašování cen světového kongresu oceněn. Další finalisté z kategorie pocházeli z Kataru a Velké Británie.

 

Ukázka modelu

 Další projekty
2. 8. 2018

Tichá linka

Město nabízí neslyšícím lidem novou službu, pomůže jim v komunikaci na...
26. 5. 2017

Centrum robotiky

Centrum robotiky (CR) je moderní volnočasové centrum zaměřené na vzdělávání v oblasti ICT a digitálních technologií. Nabízí volnočasové kroužky a aktivity pro děti, vzdělávací...
26. 6. 2017

Free Wi-Fi

Plzeň rozšířila wifi zdarma na další veřejná místa, počet lokalit výrazně vzrostl. Už na více než dvaceti veřejných místech v Plzni zavedlo město pro občany bezplatné připojení...


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.