Interaktivní mapa investičních akcí

Aby občané měli lepší přehled o investičních akcích města ve svém obvodě, vytvořilo naše oddělení GIS takzvaný dashboard, tedy zcela novou interaktivní mapu investičních projektů. Ta je propojena s dopravně inženýrským opatřením Superdio, které město Plzeň využívá od roku 2016. Plzeňané jsou tak více informováni o investicích do dopravní infrastruktury, veřejného prostranství, životního prostředí, veřejných budov, do sportu a volnočasových aktivit. Úřad tím také posílí komunikaci směrem ke svým občanům. Projekt jsme spustili na základě podnětu čtvrtého městského obvodu.

Mapa investičních akcí slouží jako přehled projektů, které obvod realizuje. Zobrazuje aktuální investice od záměru či studie po zhotovené projekty. Jednotlivé fáze jsme barevně odlišili. Nechybí u nich popis projektu, datum realizace, jméno zhotovitele či autora studie, výše investice a fotografie projektu. Údaje jsou průběžně aktualizovány.Jaký je cíl projektu:

  • Zvýšit transparentnost a digitalizaci úřadu.
  • Podpořit komunikaci směrem k občanům.
  • Podnítit zájem občanů o investiční projekty města.
  • Zlepšit efektivitu práce a řízení projektů.

Jaký je výsledek projektu:

  • Vytvoření interaktivní mapy pro lepší přehlednost o investicích.
  • Barevné rozlišení pro plánované, probíhající a ukončené akce.
  • Využití stávající datové infrastruktury a propojení se Superdiem.

Interaktivní mapa investičních akcí přispívá k větší informovanosti občanů, čímž se sami více zajímají o dění v obvodě a zapojují se do různých forem spolurozhodování. Participace občanů a otevřenost úřadu je směr, kterým se Plzeň jako smart city před lety rozhodla vydat.

Mapa investičních akcí pro ÚMO Plzeň 4

Další projekty
28. 10. 2021

Digiškolka

Ve spolupráci se společností BAKALÁŘI software s.r.o., jsme nasadili novou aplikaci pro mateřské školky s názvem Digiškolka. Plzeň byla historisky jedním z prvních měst které...
22. 2. 2019

Web města Plzně

Web města je jedním z důležitých komunikačních kanálů mezi občany a městem. Schopnost informovat, poskytovat informace, pomáhat při řešení životních situací, to jsou klíčové...
19. 6. 2023

Testovací polygon pro dynamické řízení dopravy

Základ testovacího polygonu pro autonomní mobilitu v Plzni je hotový. Zprovoznili jsme ho v červnu 2023 v lokalitě Bory – od křižovatky ulic Mánesova/Klatovská třída po tramvajovou...


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.