Prohlížeč 3D modelů – nová aplikace pro IZS

Do seznamu vyvinutých aplikací nám přibyla novinka, která je výsledkem práce našich kolegů z Drony SIT. Jedná se o Prohlížeč 3D modelů – takzvaných mračen bodů, kterou dronaři vyvinuli pro složky integrovaného záchranného systému, jehož jsou jako jediní v České republice oficiální součástí. Jejich častým úkolem je totiž skenování budov a objektů ještě dříve, než do nich zasahující jednotky vstoupí. A pokud nemají k dispozici projektovou dokumentaci nebo plány, je pohled z dronů zobrazující i detaily v podobě zavřených dveří, oken a dalších překážek jediným vodítkem.

Jaký je cíl projektu:

  • Vytvořit aplikaci pro IZS, která na běžně výkonném počítači poskytne 3D pohled skenovaného objektu.
  • Zobrazení veliteli zásahu přímo na místě a v reálném čase.
  • Neposkytovat výstupy ze zásahů jen ve 2D (foto, video), ale umět pracovat s pořízenými daty ve 3D.

Jaký je výsledek projektu:

  • Nová aplikace Point Cloud Reader, která díky LIDARovému skeneru poskládá virtuální 3D obraz nasnímaného prostoru.
  • Upevnění laserového skeneru na rotující zařízení (dron), který díky technologii LIDAR změří vzdálenost na základě doby odrazu laserového paprsku od snímaného objektu.
  • Výsledkem měření mohou být tisíce až desítky milionů bodů, které nová aplikace uspořádá a zobrazí ve 3D modelu.

 

Vznik aplikace Point Cloud Reader ale neznamená konec práce, právě naopak. Už teď kolegové pracují na jejím zdokonalení. Chystají se přidat funkci, která dokáže zobrazit v pořízeném modelu body, kde se nacházejí třeba hledané osoby, a tím případně usnadnit vyprošťovací a záchranné mise.

O tom, jaké drony při zásazích používáme nebo jak celá technologie funguje, si můžete přečíst článek přímo na webu Drony SIT.

Další projekty
5. 9. 2018

Bezpečnost dětí – opatření na ZŠ

V posledních letech se jednoznačně mění pohled na bezpečnost ve školách. Doba, ve které žijeme a incidenty, jejichž počet bohužel obecně roste, si žádají naší ostražitost a...
26. 10. 2017

Vizualizace intenzity dopravy – HORIZON2020

Město ve spolupráci s dalšími partnery pracuje od roku 2017 na projektu vizualizace intenzity dopravy, tedy zatížení jednotlivých plzeňských komunikací ve vztahu k dopravním omezením...
25. 4. 2019

SIT Port, the port open to anyone

SIT Port je přístavem pro všechny, kteří chtějí vyplout novým směrem. Skrze SIT Port rozvíjíme talenty, pracujeme s komunitou technických nadšenců ve věku 16+ a inspirujeme mladé...


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.