Testovací polygon pro dynamické řízení dopravy

Základ testovacího polygonu pro autonomní mobilitu v Plzni je hotový. Zprovoznili jsme ho v červnu 2023 v lokalitě Bory – od křižovatky ulic Mánesova/Klatovská třída po tramvajovou zastávku Univerzita.

Na celkem sedmi místech jsme osadili křižovatky a ulice chytrými technologiemi, které dokáží monitorovat dopravu ve městě, řídit plynulost silničního provozu, upřednostnit vozidla složek IZS či tramvaje nebo zaznamenat na přechodu chodce a cyklisty. Moderní technologie přispívají k lepší průjezdnosti a dopravnímu odbavení lokality. Do budoucna se uvažuje o jejich rozšíření na zbytek území města Plzně a využití polygonu při testování autonomní tramvaje, na níž se v Plzni pracuje.

Při realizaci na Borech bylo nutné osadit příslušnými systémy křižovatky a vybavit jimi i vozidla. Chytré kamery s prvky umělé inteligence umožňující analýzu obrazu, dále strategické detektory ovládající například tramvajovou výhybku a takzvané RSU jednotky přijímající příslušné signály jsme instalovali na sedmi místech: na Klatovské třídě v křižovatkách s ulicemi Mánesova, Sukova, Dvořákova, Kaplířova a u výjezdu zdravotnické záchranné služby. Dále pak v Dobřanské ulici u výjezdu z hasičské stanice a na tramvajové smyčce v zastávce Univerzita.Hlavní částí řešení byla implementace centrálního prvku. Jedná se o speciální systém, který funguje jako nadstavba nad dopravní ústřednou. V centrálním prvku se koncentrují všechna důležitá data, která se podle jasných pravidel dále distribuují do prvků na nižších úrovních C-ITS systému (RSU/OBU), popř. do nadřazených národních centrálních prvků C-ITS.

Komunikace C-ITS se všemi prvky C-ITS systému probíhá obousměrně. Systém zpracovává dopravní informace z připojených jednotek. Umožňuje manuální vkládání zpráv a informací a také komplexní dohled nad stavem systému.

Takzvané OBU jednotky, které dokáží vysílat signál do zařízení v křižovatkách a zajistit plynulý průjezd lokalitou, jsme umístili do pěti tramvají Plzeňských městských dopravních podniků, jednoho vozu zdravotnické záchranné služby a tří hasičských vozidel. Pro testování antikolizního systému jsme technologii Lidar nainstalovali kromě jednoho vozidla MHD i do vozu SITMP kvůli testování a správě polygonu.Jaký je cíl projektu:

  • Zvýšit možnost dynamického řízení dopravy ve městě.
  • Zlepšit dopravní odbavení ve frekventovaných lokalitách na Borech.
  • Vytvořit testovací polygon pro autonomní mobilitu, s budoucím využitím pro autonomní tramvaj.

Jaký je výsledek projektu:

  • Zavedení moderních technologií pro plynulost a bezpečnost silničního provozu.
  • Možnost dynamicky řídit silniční provoz v uvedené lokalitě.
  • Rychlejší průjezdnost tramvají a vozů IZS díky prioritě na křižovatkách.
  • Vznik aplikace pro simulaci a testování C-ITS služeb.

Projekt testovacího polygonu jsme realizovali od prosince 2022 do června 2023. Společně s námi (SITMP) se na jeho testovací i současné produkční fázi podílejí PMDP a Správa veřejného statku města Plzně. Realizace byla možná díky dotaci z prostředků Evropské unie, Národního plánu obnovy a zdrojům Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Projekt je detailněji popsán v článku z března letošního roku.Další projekty
19. 6. 2019

Klikací rozpočet města

Jaký je cíl projektu: Zpřístupnit městský rozpočet, ukázat hospodaření města veřejnosti. Jaký je výsledek projektu: Došlo ke spuštění aplikace Klikací rozpočet...
26. 8. 0207

Elektronický Portál Občana EPO

Elektronický Portál Občana (EPO) zjednodušuje občanům a podnikatelům řešení tzv. životních situací, kterých je v Plzni téměř dvě stě. Úvodní stránka portálu nabízí rychlý...
14. 6. 2019

Dron pro HZS

Naši kolegové z Drony SIT se stali jako první v ČR součástí integrovaného záchranného systému. V rámci spolupráce s hasiči, policisty a záchranáři vznikají projekty, které...


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.