Testovací polygon pro dynamické řízení dopravy

Základ testovacího polygonu pro autonomní mobilitu v Plzni je hotový. Zprovoznili jsme ho v červnu 2023 v lokalitě Bory – od křižovatky ulic Mánesova/Klatovská třída po tramvajovou zastávku Univerzita.

Na celkem sedmi místech jsme osadili křižovatky a ulice chytrými technologiemi, které dokáží monitorovat dopravu ve městě, řídit plynulost silničního provozu, upřednostnit vozidla složek IZS či tramvaje nebo zaznamenat na přechodu chodce a cyklisty. Moderní technologie přispívají k lepší průjezdnosti a dopravnímu odbavení lokality. Do budoucna se uvažuje o jejich rozšíření na zbytek území města Plzně a využití polygonu při testování autonomní tramvaje, na níž se v Plzni pracuje.

Při realizaci na Borech bylo nutné osadit příslušnými systémy křižovatky a vybavit jimi i vozidla. Chytré kamery s prvky umělé inteligence umožňující analýzu obrazu, dále strategické detektory ovládající například tramvajovou výhybku a takzvané RSU jednotky přijímající příslušné signály jsme instalovali na sedmi místech: na Klatovské třídě v křižovatkách s ulicemi Mánesova, Sukova, Dvořákova, Kaplířova a u výjezdu zdravotnické záchranné služby. Dále pak v Dobřanské ulici u výjezdu z hasičské stanice a na tramvajové smyčce v zastávce Univerzita.Hlavní částí řešení byla implementace centrálního prvku. Jedná se o speciální systém, který funguje jako nadstavba nad dopravní ústřednou. V centrálním prvku se koncentrují všechna důležitá data, která se podle jasných pravidel dále distribuují do prvků na nižších úrovních C-ITS systému (RSU/OBU), popř. do nadřazených národních centrálních prvků C-ITS.

Komunikace C-ITS se všemi prvky C-ITS systému probíhá obousměrně. Systém zpracovává dopravní informace z připojených jednotek. Umožňuje manuální vkládání zpráv a informací a také komplexní dohled nad stavem systému.

Takzvané OBU jednotky, které dokáží vysílat signál do zařízení v křižovatkách a zajistit plynulý průjezd lokalitou, jsme umístili do pěti tramvají Plzeňských městských dopravních podniků, jednoho vozu zdravotnické záchranné služby a tří hasičských vozidel. Pro testování antikolizního systému jsme technologii Lidar nainstalovali kromě jednoho vozidla MHD i do vozu SITMP kvůli testování a správě polygonu.Jaký je cíl projektu:

  • Zvýšit možnost dynamického řízení dopravy ve městě.
  • Zlepšit dopravní odbavení ve frekventovaných lokalitách na Borech.
  • Vytvořit testovací polygon pro autonomní mobilitu, s budoucím využitím pro autonomní tramvaj.

Jaký je výsledek projektu:

  • Zavedení moderních technologií pro plynulost a bezpečnost silničního provozu.
  • Možnost dynamicky řídit silniční provoz v uvedené lokalitě.
  • Rychlejší průjezdnost tramvají a vozů IZS díky prioritě na křižovatkách.
  • Vznik aplikace pro simulaci a testování C-ITS služeb.

Projekt testovacího polygonu jsme realizovali od prosince 2022 do června 2023. Společně s námi (SITMP) se na jeho testovací i současné produkční fázi podílejí PMDP a Správa veřejného statku města Plzně. Realizace byla možná díky dotaci z prostředků Evropské unie, Národního plánu obnovy a zdrojům Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Projekt je detailněji popsán v článku z března letošního roku.Další projekty
26. 5. 2017

Centrum robotiky

Centrum robotiky (CR) je moderní volnočasové centrum zaměřené na vzdělávání v oblasti ICT a digitálních technologií. Nabízí volnočasové kroužky a aktivity pro děti, vzdělávací...
25. 6. 2018

TutaPlzeň

Kvalita života ve městě –  jak jsme na tom se zdravotnictvím, dopravou, podnikatelským nebo životním prostředím? Projekt TUTA Plzeň pomocí čísel ukazuje, jak se žije v...
28. 2. 2018

Využití dronů pro inspekce mostů

Umíme drony využívat nejrůznějšími způsoby – inspekce mostu s využitím bezpilotních letadel je rychlejší, přesnější, levnější a jednoznačně...


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.