Testovací polygon – řešení pro autonomní mobilitu

Od prosince 2022 pracujeme na projektu s názvem Testovací polygon pro autonomní mobilitu Statutárního města Plzně. Jeho smyslem je vytvoření polygonu, tj. živé laboratoře – pro testování, vývoj v oblasti autonomní mobility a dynamického řízení dopravy.

 

Jako lokalita byla vybrána oblast od křižovatky ulic Sukova / 17. listopadu – Klatovská až po tramvajovou smyčku u Decathlonu (tramvajová zastávka Univerzita). V blízkosti se nachází také stanoviště hasičů i záchranářů a tato vozidla tak jsou zapojena do pilotního testování.

Sukova ulice jako jedna z hlavních příjezdových cest do města může být využita pro sběr statických informací o dopravě.Jaký je cíl projektu:

  • Vytvořit testovací polygon pro autonomní mobilitu v rámci města Plzně. Přinést městu inovativní řešení především ve zvýšení možnosti dynamického řízení dopravy.

Jaký je výsledek projektu:

  • Zavedení nových technologií umožňujících na klíčových místech zvyšovat bezpečnost a plynulost provozu.
  • Dojde k instalaci centrálního prvku, doplnění infrastruktury křižovatek, vystrojení testovacích vozidel a vytvoření aplikace pro simulaci autonomního vozidla.
  • Schopnost vstupovat do řízení dopravy, získávat informace o dopravě v reálném čase, rozšíření dopravní infrastruktury o prvky pro autonomní mobilitu.


Projekt patří do konceptu Smart City díky své inovativnosti – od přípravné fáze až po jasně stanové cíle. Systémy umístěné na vozidle MHD a jednom testovacím vozidle využívají nově instalované detekční prvky (kameru, radar) k získání obrazu aktuální situace v bezprostředním okolí. Kromě instalace centrálního prvku je systém vybaven moduly pro ovládání výhybek, antikolizní systém a Crash Call systém, tj. systém pro řešení nehodových nebo krizových událostí. Nové technologie jsou doplněny i do křižovatek – umístěny byly senzory detekující pohyb chodců a cyklistů. Zprávy ze systémů jsou využívány také pro výpočty dojezdových dob, zdržení vozidla nebo průměrných rychlostí.

Testovací polygon navazuje na výstupy projektu 5G Plzeň, v rámci kterého bylo ověřeno použití prvků autonomní mobility, a na projekt DUET (Digitální dvojče města – vytvoření 3D modelu budov, ulic, veřejných prostranství).

Dokončení realizace, zprovoznění a otestování všech komponentů se předpokládá v červnu 2023. Poté bude projekt převeden do produkčního provozu, který zajistí Správa informačních technologií města Plzně ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně.

Projekt ve výši 17,8 mil. Kč byl financován z prostředků Evropské unie, Národního plánu obnovy a ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Mimo původní rozsah projektu vybrané křižovatky osazujeme i senzory čistoty ovzduší, na kterých si chceme ověřit, zda plynulejší provoz znamená i čistší ovzduší. Tento přesah chceme využít v rámci evropského projektu Climaborough, kterého se město Plzeň také účastní.Další projekty
25. 6. 2018

TutaPlzeň

Kvalita života ve městě –  jak jsme na tom se zdravotnictvím, dopravou, podnikatelským nebo životním prostředím? Projekt TUTA Plzeň pomocí čísel ukazuje, jak se žije v...
26. 5. 2017

Centrum robotiky

Centrum robotiky (CR) je moderní volnočasové centrum zaměřené na vzdělávání v oblasti ICT a digitálních technologií. Nabízí volnočasové kroužky a aktivity pro děti, vzdělávací...
28. 12. 2021

Dokovací stanice pro kamery IZS

Jaký je cíl projektu: Vytvoření aplikace pro automatickou synchronizaci dokovací stanice do které je po výjezdu zásahového týmu připojena kamera/kamery zasahujících hasičů, tak aby...


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.