Testovací polygon – řešení pro autonomní mobilitu

Od prosince 2022 pracujeme na projektu s názvem Testovací polygon pro autonomní mobilitu Statutárního města Plzně. Jeho smyslem je vytvoření polygonu, tj. živé laboratoře – pro testování, vývoj v oblasti autonomní mobility a dynamického řízení dopravy.

 

Jako lokalita byla vybrána oblast od křižovatky ulic Sukova / 17. listopadu – Klatovská až po tramvajovou smyčku u Decathlonu (tramvajová zastávka Univerzita). V blízkosti se nachází také stanoviště hasičů i záchranářů a tato vozidla tak jsou zapojena do pilotního testování.

Sukova ulice jako jedna z hlavních příjezdových cest do města může být využita pro sběr statických informací o dopravě.Jaký je cíl projektu:

  • Vytvořit testovací polygon pro autonomní mobilitu v rámci města Plzně. Přinést městu inovativní řešení především ve zvýšení možnosti dynamického řízení dopravy.

Jaký je výsledek projektu:

  • Zavedení nových technologií umožňujících na klíčových místech zvyšovat bezpečnost a plynulost provozu.
  • Dojde k instalaci centrálního prvku, doplnění infrastruktury křižovatek, vystrojení testovacích vozidel a vytvoření aplikace pro simulaci autonomního vozidla.
  • Schopnost vstupovat do řízení dopravy, získávat informace o dopravě v reálném čase, rozšíření dopravní infrastruktury o prvky pro autonomní mobilitu.


Projekt patří do konceptu Smart City díky své inovativnosti – od přípravné fáze až po jasně stanové cíle. Systémy umístěné na vozidle MHD a jednom testovacím vozidle využívají nově instalované detekční prvky (kameru, radar) k získání obrazu aktuální situace v bezprostředním okolí. Kromě instalace centrálního prvku je systém vybaven moduly pro ovládání výhybek, antikolizní systém a Crash Call systém, tj. systém pro řešení nehodových nebo krizových událostí. Nové technologie jsou doplněny i do křižovatek – umístěny byly senzory detekující pohyb chodců a cyklistů. Zprávy ze systémů jsou využívány také pro výpočty dojezdových dob, zdržení vozidla nebo průměrných rychlostí.

Testovací polygon navazuje na výstupy projektu 5G Plzeň, v rámci kterého bylo ověřeno použití prvků autonomní mobility, a na projekt DUET (Digitální dvojče města – vytvoření 3D modelu budov, ulic, veřejných prostranství).

Dokončení realizace, zprovoznění a otestování všech komponentů se předpokládá v červnu 2023. Poté bude projekt převeden do produkčního provozu, který zajistí Správa informačních technologií města Plzně ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně.

Projekt ve výši 17,8 mil. Kč bez DPH byl financován z prostředků Evropské unie, Národního plánu obnovy a ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Mimo původní rozsah projektu vybrané křižovatky osazujeme i senzory čistoty ovzduší, na kterých si chceme ověřit, zda plynulejší provoz znamená i čistší ovzduší. Tento přesah chceme využít v rámci evropského projektu Climaborough, kterého se město Plzeň také účastní.Další projekty
28. 12. 2021

Projekt S4AllCities – HORIZON2020

Jaký je cíl projektu: Ve městech představují tzv. „měkké cíle“ veřejná prostranství, jako jsou nákupní centra, shromažďovací místa, sportoviště, dopravní infrastruktura, tj....
4. 11. 2021

Samoobsluha na Parkovací karty

V souvislosti s ustanovením registrační značky vozidla jako identifikátoru držitele parkovacího oprávnění jsme parkovací karty zvirtualizovali a pro naše rezidenty a předplatitele...
11. 10. 2023

Crash Inspektor – aplikace pro dopravní policii

Náš úsek Drony SIT od roku 2021 úzce spolupracuje s dopravní policií na celém území Plzeňského kraje. Vyjíždí k nejzávažnějším dopravním nehodám společně s dalšími...


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.