Vizualizace intenzity dopravy

Město ve spolupráci s dalšími partnery pracuje od roku 2017 na projektu vizualizace intenzity dopravy, tedy zatížení jednotlivých plzeňských komunikací ve vztahu k dopravním omezením vyvolaných stavební činností. Realizací projektu vzniká nástroj pro koordinaci plánovaných činností tak, aby nedocházelo k výraznějším komplikacím v provozu. Aplikace je k dispozici ZDE: https://intenzitadopravy.plzen.eu/ 

Jaký je cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořit webovou vizualizaci, s jejíž pomocí bude možné předpovědět dopad významných dopravních staveb na dopravní situaci ve městě.

Jaký je přínos projektu:

Model dokáže simulovat situace v dopravě, jako například zúžení nebo uzavírky komunikací, a může tak předpovědět vliv staveb na dopravu v okolí plánovaného omezení. Intenzitu dopravy lze sledovat v libovolnou hodinu, stupně provozu jsou přehledně rozlišeny a nechybí údaje o počtu projíždějících vozidel. Vzniká aplikace, ve které občan najde důležitá dopravní omezení, sleduje relevantní údaje o provozu a může tak přizpůsobit svoje zvyklosti aktuální situaci – vybrat nejlepší objízdnou trasu apod. V rovině rozhodovacího procesu, který realizují odborníci ve spolupráci s vedením města a dalšími investory, jde o nástroj, díky kterému je možné efektivněji kooperovat a nastavit harmonogram prací tak, aby nedocházelo ke zbytečnému přetížení komunikací v důsledku jednotlivých omezení silničního provozu.

 Historie projektu:

2017

V roce 2017 vzniká aplikace Intenzita dopravy v Plzni. Tento mapový projekt vizualizuje intenzitu dopravy na území města a navazuje na projekt „Open Transport Net“ z roku 2016. Výsledkem je webová vizualizace dopadů velkých stavebních prací na intenzitu provozu na jednotlivých komunikacích, přičemž je zohledněno 10 hlavních uzavírek na území města v roce 2017 a 2018. Plnění dat v původní aplikaci bylo ukončeno 31. prosince 2018.

2018 – 2019

V rámci projektu PoliVisu probíhají práce na spuštění rozšířené aplikace dopravního modelování. Vylepšená verze aplikace Intenzita dopravy v Plzni zobrazuje intenzitu dopravy v minulosti v místech, kde jsou umístěny dopravní detektory a vizualizuje předpokládaný vývoj dopravy v budoucnosti na základě dopravního modelu a naplánovaných uzavírek. Zobrazení vizualizací intenzit dopravy probíhá ve dvou režimech – MODEL/HISTORICKÁ.

2019

V rámci projektu PoliVisu vzniká také Mapa dopravy v Plzni, která čerpá z dat dopravních detektorů – na světelných křižovatkách ve městě je jich umístěno celkem 1000. Aplikace zobrazuje intenzitu dopravy na nejdůležitějších úsecích silnic ve městě, umožňuje interaktivně analyzovat počty vozidel naměřené na 307 úsecích ulic města osazených detektory v podobě indukčních smyček. V aplikaci Mapa dopravy v Plzni je možné zobrazit informace o dopravní situaci v Plzni od 1. března 2017 až do „včerejšího“ dne. Každý ze zobrazených úseků je interaktivní a po kliknutí nabízí informace o své kapacitě, intenzitě a stupni dopravy v závislosti na vybraném dni/hodině.

 

Zajímavosti o projektu:

*Projekt PoliVisu je plně financován z evropského programu HORIZON 2020 zaměřeného na vědu a výzkum, přičemž úspěšnost žadatelů o získání grantu z tohoto programu nepřesahuje 10 procent.

*Plzeň je jedním ze třech zapojených pilotních měst (spolu s belgickým Gentem a francouzským Issy-les-Moulineaux), přičemž na západě Čech se odborníci soustředí na oblast dopravy, a to komplexně – od automobilové a veřejné dopravy po pěší, cyklisty nebo systém parkování. Výstupy jsou součástí konceptu Smart City Plzeň, jehož úkolem je přinášet řešení pro lepší život obyvatel západočeské metropole.

*Projekt vizualizace dopravy v Plzni získal ocenění magazínu Egovernment, a to v soutěži The Best , jejímž cílem je představovat nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v České republice. V kategorii „projekty měst“ získala vizualizace intenzity dopravy v Plzni první místo.

Na tento projekt navazuje náš další projekt z HORIZON 2020. Jde o projekt DUET, který v případě Plzně řeší digitální dvojče města, její 3D model. Více o DUETDalší projekty
14. 6. 2019

Dron pro HZS

Naši kolegové z Drony SIT se stali jako první v ČR součástí integrovaného záchranného systému. V rámci spolupráce s hasiči, policisty a záchranáři vznikají projekty, které...
14. 8. 2019

Satelitní analýza plzeňského ovzduší II.

V roce 2018 jsme začali spolupracovat s úspěšným startupem World from Space na analýzách satelitních snímků. První projekt byl zaměřen na teplotní klima ve městě – webová...
22. 1. 2019

Plzeň – analýza satelitních snímků

Ve spolupráci s World from Space s.r.o. jsme realizovali analýzu satelitních dat města Plzně. Jde o pilotní projekt, ve kterém jsme si chtěli ověřit, jaká data a s jakou vypovídající...


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.


Naše projekty