Vizualizace intenzity dopravy

První místo v soutěži, jejímž cílem je představovat nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v České republice, získala v kategorii projekty měst vizualizace intenzity dopravy v Plzni. Jde o jeden z projektů Smart City Plzeň. Soutěž organizoval již podvanácté magazín Egovernment, slavnostní vyhlášení se uskutečnilo minulý týden v Obecním domě v Praze.

Mapa intenzity dopravy v Plzni je přehledná aplikace, z níž mohou lidé zjistit v hodinových intervalech zatížení jednotlivých plzeňských komunikací ve vztahu k dopravním omezením vyvolaných stavební činností.Jaký je cíl projektu:

Model dopravy dokáže simulovat situace v dopravě, jako například zúžení komunikací nebo uzavírky komunikací, a může tak předpovědět vliv staveb na dopravu v okolí omezení. Může sloužit pro koordinaci počtu staveb omezujících dopravu.

Jaký je přínos projektu:

V roce 2017 vznikl mapový projekt, který vizualizuje intenzitu dopravy na území města. Pro tento projekt byly vybrány velké stavební práce, jež probíhají, nebo budou probíhat na území města v letech 2017 a 2018 a 2019.  Výsledkem projektu je webová vizualizace dopadů velkých stavebních prací na intenzity dopravy 

Mapová aplikace je umístěna na adrese: https://intenzitadopravy.plzen.eu/Mapová aplikace predikuje intenzity dopravy v konkrétním dni a hodině na základě naměřených dat o počtu automobilů a na základě naplánovaných uzavírek pro zadaný datum a čas. Stačí si v pravé části aplikace vybrat datum a čas a mapa vykreslí probíhající uzavírky a intenzity dopravy. Vývoj intenzit dopravy během dne je možné v mapě přehrát tlačítkem „Play“. Při spuštění mapové aplikace se automaticky nastaví aktuální datum a čas.

Spolu s řešiteli a dalšími partnery jsme úspěšně získali zdroje z programu HORIZON 2020 a to v rámci projektuPoliVisu

Připravované řešení pro Plzeň, je spojeno s zpřesněním dopravního modelu, získáním dat o reálném provozu ve městě (data z odporových smyček v křižovatkách – snímají online průjezdy vozidel), vizualizací provozu v reálném čase (využití pro dopravní dispečink), vytvoření modelu nad kterým bude možné v reálném čase modelovat uzavírky, omezení (na mapě se vykreslí silnice na které se přesune provoz z uzavřených/omezených tras, včetně údajů o počtu vozidel). Model bude schopen predikovat tyto informace pro konkrétní dny/hodiny, právě díky své provázanosti s datovým modelem dopravy.

Projekt je ze 100% financován z HORIZON 2020. Jen pro představu, úspěšnost žadatelů v tomto programu zaměřeném na vědu a výzkum je pod 10%. Kromě řešitelů jsou zde zapojena tři města jako budoucí uživatelé a to Plzeň, Paříž a Gent.

více www.polivisu.eu

Projekt realizuje Správa Informačních Technologií města Plzně
Další projekty
25. 7. 2019

Digitální dvojče – projekt DUET

Projekt DUET (Digital Urban European Twins for smarter decison making), je druhým projektem SITMP z programu HORIZON2020. Program HORIZON2020 je prestižní program pro podporu výzkumu a inovací...
14. 8. 2019

Satelitní analýza plzeňského ovzduší

V roce 2018 jsme začali spolupracovat s úspěšným startupem World from Space na analýzách satelitních snímků. První projekt byl zaměřen na teplotní klima ve městě – webová...
2. 8. 2018

Tichá linka

Město nabízí neslyšícím lidem novou službu, pomůže jim v komunikaci na...


HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: http://sd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.


Naše projekty